Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật " Cà Phê Buôn Ma Thuật và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên"

  THÔNG BÁO

Về việc tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật " Cà Phê Buôn Ma Thuật và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên"
                                     
                                       Kính gửi:
      - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa tỉnh;
                - Phòng VH&TT các huyện, thành phố.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Thể Lệ số 01/TL-BTC ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Cà phê Buôn Ma Thuật và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên".
Qua Cuộc thi và Triển lãm nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên, đồng thời giới thiệu thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuật; thể hiện cuộc sống lao động của người dân trong sản xuất cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên; áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê.
Để thu hút đông đảo các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp tham gia Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố hưởng ứng tham gia và thông báo rộng rãi thông tin về Cuộc thi, Triển lãm đến các đối tượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.
(Đính kèm THỂ LỆ 01/TL-BTC ngày 09/12/2016, của UBND tỉnh Đắk Lắk).

Văn Bản Mới

 • 2256/QĐ-SVHTT (22.08.2018)
  Quyết định Quy định mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động...
 • 23/2018/QĐ-UBND (14.08.2018)
  Quyết định Quy định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp...
 • 18/2018/QĐ-UBND (15.06.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di...
 • 09/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của...
 • 08/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát...

Thư viện Video

Thời sự (Trích xuất từ BRT)

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số liệu thống kê

Phổ biến pháp luật

 

Góp ý - Hiến kế

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2588366
Số người đang truy cập: 102