Thông báo

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp trong hoạt động lễ hội, DTLS-VHDLTC

                                                Kính gửi:

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Thanh tra Sở.

 

Tiếp theo Công văn số 121/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 30/01/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020, Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 và Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; tuyên truyền, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách.

3. Đề nghị Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải báo cáo địa phương, UBND tỉnh để xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia; đảm bảo các hoạt động về điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế.

Trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

4. Bảo tàng tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo, Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý di tích tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

5. Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên báo cáo để Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, chỉ đạo./.

Nội dung Văn bản chỉ đạo xem tại đây

 

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107459
Số người đang truy cập: 51