Thông báo

V/v Tuyển chọn cung cấp bộ lịch và thiệp chúc tết của tỉnh năm 2019

THÔNG BÁO

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển chọn cung cấp bộ lịch và thiệp chúc tết của tỉnh năm 2019 đến các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực thực hiện, với nội dung sau:

- Nội dung cuốn lịch: giới thiệu được một cách khái quát tiềm năng và thành quả đạt được của các huyện, thị xã, thành phố và của Tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Hình ảnh thể hiện trên lịch chất lượng, mang tính mỹ thuật, nghệ thuật cao; hình thức đa dạng, hấp dẫn.  Quy cách tự do, sáng tạo. Số lượng dự kiến: 28.000 bộ

- Thiệp chúc Tết của Lãnh đạo tỉnh: thiết kế riêng, mang bản sắc của Tỉnh, đẹp, lạ, độc đáo, bảo đảm trang trọng, hài hòa. Chọn 10 mẫu thiết kế đặc sắc, in nhũ bạc. Số lượng dự kiến: 11.000 thiệp.

Để lịch và thiệp chúc tết của Lãnh đạo tỉnh kịp thời phát hành trước tết Dương lịch 2019, đề nghị các đơn vị có khả năng gửi bộ lịch, thiệp theo yêu cầu trên về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 10/9/2018.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Phạm Vũ Anh Thy - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao - Điện thoại liên hệ 0915 951101

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

    Phạm Vũ Anh Thy

 

 

 

 

                                                                                        


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12978769
Số người đang truy cập: 17