Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai “Chương trình cho trẻ làm quen với 10 môn thể thao phối hợp” năm học 2017-2018 tại một số trường mầm non
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương triển khai “Chương trình cho trẻ làm quen với 10 môn thể thao phối hợp” năm học 2017-2018 tại một số trường mầm non bằng hình thức xã hội hóa.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương triển khai "Chương trình cho trẻ làm quen với 10 môn thể thao phối hợp" năm học 2017-2018 tại một số trường mầm non bằng hình thức xã hội hóa.

Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo, đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp trẻ tiếp cận những môn thể thao mới, hiện đại, có mục tiêu đầu ra cho từng độ tuổi, từng bài dạy, góp phần vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI và Chương trình 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với các phòng GDĐT huyện, thành phố để nghe công ty TNHH GoKids Việt Nam trình bày Đề án "Chương trình cho trẻ làm quen với 10 môn thể thao phối hợp" trong các trường Mầm non. Sau đó, Sở đã yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thành phố triển khai cho các trường mầm non trên địa bàn, lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về chủ trương dạy 10 môn thể thao phối hợp. Hiện đã có 03 huyện, thành phố đăng ký tham gia triển khai chương trình này trong năm học 2017 - 2018, cụ thể: Thành phố Vũng Tàu đăng ký 14 trường (147 lớp); Huyện Long Điền đăng ký 01 trường (08 lớp); Thành phố Bà Rịa đăng ký 09 trường (35 lớp). Các địa phương này đề xuất triển khai thực hiện đối với trường mầm non chất lượng cao, nhằm giúp trẻ phát triển về thể lực, giảm tỉ lệ trẻ thừa cân, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và bồi đắp tố chất thể thao trong suốt cuộc đời tương lai sau này cho trẻ, chương trình này phù hợp dạy cho trẻ ở khối mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: CV 5492/UBND-VP; 
TTr 803/SGDĐT-GDMN)

 

 

 

Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464210
Số người đang truy cập: 9