Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

THƯ VIỆN TỈNH

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trụ sở tại Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị của tỉnh (Số 4, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). Quá trình xây dựng và trưởng thành: từ Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu (1976), đến Thư viện đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (1979), Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991) và Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2005 đến nay).

Chức năng, nhiệm vụ: Giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thu thập, bổ sung, xử lý nghiệp vụ, bảo quản và phổ biến kho tàng xuất bản phẩm của dân tộc; Tổ chức thông tin tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc; Xử lý thông tin biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học; Thực hiện sự liên thông giữa các thư viện trong nước, hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài; Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; Bảo quản và khai thác triệt để công năng cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện.

- Thư viện tỉnh hiện có: 42 biên chế, trong đó: Viên chức: 32 CBVC, lao động theo hợp đồng 68: 10 CBVC)   

- Về tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám đốc và 05 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Thông tin, Phòng Mạng lưới, Phòng Công tác Bạn đọc).

Tổng số vốn tài liệu Thư viện tỉnh hiện có: 315.738 bản sách; trong đó: tài liệu giấy: 297.931 bản, sách điện tử: 17.807 bản; kho sách luân chuyển và lưu động: 66.988 bản; tài liệu số hóa: 9.385 tên tài liệu các loại; 2.000 tài liệu nghe nhìn và các cơ sơ dữ liệu toàn văn khác… Hàng năm Thư viện tỉnh bổ sung từ: 6.000 - 8.000/tài liệu giấy và 3.000 - 5.000 tài liệu điện tử, 350 loại báo, tạp chí các loại… Bên cạnh đó, thư viện còn có các loại tài liệu đặc biệt và quý hiếm: Tài liệu địa chí Bà Rịa - Vũng Tàu, bản đồ, tài liệu ngoại văn, từ điển, bách khoa toàn thư… đây là những nguồn tài liệu vô cùng quý giá của địa phương mà thư viện đang lưu giữ để phục vụ nhu cầu bạn đọc.

- Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn hợp tác với Công ty TNHH tài liệu Trực tuyến ViNa xây dựng, phát triển và vận hành trang thông tin điện tử thư viện số với hơn 1.400.000 tài liệu của các trường ĐH-CĐ-TC, Thư viện tỉnh, thành phố và Trung tâm lưu trữ trong toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, nghiên cứu, học tập và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân.

- Phục vụ nghiên cứu tại thư viện và cho mượn về nhà. Thực hiện mượn tài liệu qua đường bưu điện và mượn liên thư viện. Tư vấn, tìm tin, đóng gói thông tin phục vụ ban đọc thông qua các thiết bị số như điện thoại thông minh, máy tính bảng, hệ thống mạng email, facebook, zalo, viber,...

- Tổ chức luân chuyển và phục vụ lưu động sách đến các trường học, các huyện, phường/xã, thôn/ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác bằng hệ thống máy tính. Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên tổ chức các loại hình sinh hoạt cho thiếu nhi, học sinh; tổ chức CLB Thực hành tiếng Anh miễn phí với cộng tác viên là các giáo viên nước ngoài thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh tham gia.

- Ngoài thời gian phục vụ theo quy định, Thư viện tỉnh còn mở cửa phục vụ bạn đọc tại chỗ, tổ chức luân chuyển và phục vụ lưu động đến với các cơ quan, tổ chức, các trường học trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

- Truy cập internet, tìm kiếm, khai thác và cung cấp thông tin theo nhu cầu;

- Tra cứu, tìm tin, đóng gói thông tin theo nhu cầu;

- Số hóa tài liệu theo yêu cầu.

+ Các phòng phục vụ bạn đọc:

1.Phòng Thiếu nhi

2.Phòng Mượn sách

3.Phòng Báo/tạp chí

4.Phòng Đọc tổng hợp

5.Phòng Cấp thẻ bạn đọc

6.Phòng Dịch vụ thông tin

7.Phòng Bản đồ

8.Phòng Tra cứu

9.Phòng Ngoại văn

10.Phòng Chiếu phim

11. Phòng Địa chí và xuất bản ấn phẩm địa phương

12.Kho sách luân chuyển và phục vụ lưu động…

+ Các phòng chuyên môn:

1.Phòng Công tác Bạn đọc
Nguyễn Thị Hồng Thương - Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 02543.742.107 - 0937.975.006
Lê Thị Kim Yến - Phó trưởng phòng
SĐT: 0829.392.985

2.Phòng Nghiệp vụ
Trần Xuân Chỉnh - Phó trưởng phòng phụ trách
Điện thoại: 02543.742.102 - 0398.168.839
Vòng Kim Tỷ - Phó trưởng phòng
SĐT: 0936.324.274

3. Phòng Hành chính
Phạm Thị Nga - Phó trưởng phòng phụ trách
Điện thoại: 02543.742.104 - 0909.655.788
Hoàng Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng
SĐT: 0934.016.917

4.Phòng Thông tin
Võ Tấn Tài - Trưởng phòng
Điện thoại: 02543.742.101 - 0909.195.669
Bùi Quang Sơn - Phó trưởng phòng
SĐT: 0982.710.448

Địa chỉ:Số 4, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa 

Điện thoại: 02543.742.104 - Fax: 02543.742.105

Email: thuvienbrvt.vn@gmail.com, mail công vụ: tvt@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Website: http://www.thuvienbrvt.vn

             http://www.thuvienbrvt.com.vn

Ban Lãnh đạo:

STT

HỌ, TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Huỳnh Tới 

Phó Giám đốc phụ trách

0918.753.539

3

Lương Thanh Tuyến

Phó Giám đốc

0834533456