Thư viện

Chung tay xây dựng và phát triển Văn hóa đọc ở nông thôn
Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa ở cơ sở, thực hiện chủ trương của Đảng về vai trò và ý nghĩa của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống và hoạt động của xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể trong cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người; phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và mức hưởng thụ văn hoá cho nông dân ở các vùng nông thôn, thực hiện học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư đến khu phố, ấp;

Ngày 16/09/2019 tại  Ấp Đông, xã Long Phước, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Bà Rịa đã tổ chức quyên góp sách, báo - tạp chí tặng cho Chi bộ Ấp Đông: 150 bản, trị giá 3.000.000 đồng. Bao gồm  sách có nội dung về pháp luật và đời sống, kỹ năng sống, văn học nghệ thuât, trồng trọt, xây dựng Đảng, kinh nghiệm phát triển nông thôn mới

Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Ấp Đông đã xây dựng được hội trường rộng rãi, khang trang, thoáng mát; có Tủ sách Chi bộ. Trụ sở được xây dựng ở vị trí thuận lợi cho người dân đến đọc sách báo và giải trí.

Đây cũng là hoạt động nhằm tạo điều kiện đưa sách đến với bạn đọc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng con người mới, xã hội mới văn minh - tiến bộ ở địa phương.

Như Lan - Tấn Tài
Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9252488
Số người đang truy cập: 337