Thư viện

Tập huấn trực tuyến: Xây dựng các mô hình Phát triển văn hoá đọc

Ngày 18/10/2021, tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ngành Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn trực tuyến "Xây dựng các mô hình Phát triển văn hoá đọc trên địa bàn tỉnh BR-VT".

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Nguyền Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Sở Vãn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ông Trần Minh Thế - Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT; Ông Huỳnh Tới - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT, Ông Trần Thế Vinh BR-VT – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT, Tiến sĩ Cao Thanh Phước (Trưởng khoa Thư viện - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh), Nghiên cứu sinh – Diễn giả - Thạc sỹ Nguyễn Tấn Thanh Trúc (Trường Quốc tế Anh Việt). Cùng với sự tham gia của hơn 66 học viên là cán bộ Thư viện ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, cán bộ thư viện tỉnh, cán bộ thư viện cấp huyện và thư viện xã, phường, thư viện chuyên ngành, thư viện trường học, phòng đọc cơ quan đơn vị… Báo BR-VT và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT đã đến tham dự và đưa tin

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn

Văn hóa đọc là một lĩnh vực, là một bộ phận của văn hóa. Văn hóa đọc là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí và tiềm năng phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Nhờ hoạt động của văn hóa đọc, con người và xã hội loài người có điều kiện để tự hoàn thiện mình, không ngừng vươn tới sự hiểu biết và các giá trị chân - thiện - mỹ. Văn hóa đọc luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tri thức nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Qua sự phát triển của văn hóa đọc có thể thấy sự phát triển của đất nước. Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc cũng đồng nghĩa với xây dựng và phát triển đất nước.

Xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc là xu hướng tất yếu hiện nay để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bồi dưỡng nghiệp vụ để lực lượng tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc có hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc ngày càng tốt hơn trong cộng đồng.

Trong những năm qua, công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành.

Để hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, với sự giúp đỡ của Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự quan tâm của Tiến sĩ Cao Thanh Phước và Thạc sỹ Nguyễn Tấn Thanh Trúc sẽ đem tới cho học viên những bài giảng chất lượng trong hai chuyên đề: Chuyên đề "Kiến thức chung về văn hóa đọc"; chuyên đề "Tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc, trọng điểm phát triển văn hóa đọc trong trường học". Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 18/10/2021 đến 22/10/2021 (05 ngày).

Tiến sỹ Cao Thanh Phước với bài giảng chuyên đề "Kiến thức chung về văn hóa đọc"

Hy vọng rằng, qua lớp tập huấn này, học viên được cập nhật thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để tạo động lực xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Loan – Quang Sơn

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Xem Video chi tiết tại đây


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 22177548
Số người đang truy cập: 72