Thư viện

Cán bộ, đảng viên cần “nêu gương” việc đọc sách theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên trước hết là để hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập; mặt khác để cán bộ, đảng viên thực hiện vai trò định hướng thông tin, dư luận xã hội, giúp họ “Gạn đục, khơi trong”, tiếp nhận được nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị “Chân, thiện, mỹ”…

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam; là kết quả sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, tài tình của Đảng, sức mạnh vô biên của dân tộc Việt Nam anh hùng, và đặc biệt là sự cống hiến to lớn, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói đến tầm cao trí tuệ uyên bác, nhãn quan thời đại của Bác Hồ, nhắc ta nhớ đến tấm gương học tập suốt đời của Người. Với Bác, trường học của mỗi người được tóm gọn trong mấy chữ: "Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học dân". Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc" bấy giờ, lấy đâu ra sách, báo, thư viện đề tìm đọc? Có lẽ mấy chữ vắn tắt mà Người khái quát là thư viện quý báu của bạn đọc đương thời. Nguyên nhân sâu xa thúc dục Người tự mình đi tìm kiếm sách báo để đọc, để học và là để làm cách mạng.

Chúng ta vô cùng xúc động nhớ lại câu chuyện Nguyễn Ái Quốc đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin viết vào tháng 6 năm 1920, được công bố trên báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1920. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta. Đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ III".

Triển lãm sách báo (hình trái) và Hội Báo Xuân tỉnh BR-VT tại Thư viện TP. Vũng Tàu 

Theo Bác, sách là "thuốc chữa tội ngu" và là một trong những nguồn quan trọng có thể đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi tự do, bình đẳng, bác ái là gì? Cũng chính thông qua sách, báo Bác đã tìm ra con đường cứu quốc, và "Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin" ghi lại đậm nét hình ảnh ấn tượng, lịch sử trong bài thơ xuất sắc của Chế Lan Viên "Người đi tìm hình của nước". Năm 1961, khi nói chuyện với các đảng viên hoạt động lâu năm, Hồ Chủ tịch tâm sự: "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau"… Đại tướng Hoàng Văn Thái kể lại, năm 1969, mỗi lần đến làm việc, ông thường thấy trên chiếc bàn con bên giường của Bác để đầy sách báo đang xem. Ông lo lắng đến sức khỏe của Bác, nên đề nghị: "Thưa Bác, Bác mệt, Bác nên đọc ít, để nhiều thời gian nghỉ ngơi thư thả cho lại sức". Bác trả lời: "Chú bảo Bác không đọc sách báo ư? Dù già yếu cũng phải học, phải đọc sách báo nâng cao hiểu biết và nhất là vấn đề nắm vững tình hình chứ!".

Thật vậy, với Bác, mục đích học nói chung và đọc sách báo nói riêng đều có động cơ, mục đích hoài bão trong suốt cuộc đời của Người. Từ câu chuyện đọc sách của Bác, ta nghiệm ra rằng: Chỉ khi có mục đích, mục tiêu học tập đúng đắn thì con người mới có động cơ và đạt đến trạng thái đam mê, bất chấp những khó khăn, trở ngại thiếu thốn để tìm đến với sách báo. Khái quát về nội hàm văn hóa đọc theo nghĩa hẹp đối với bạn đọc là rèn luyện thói quen, sở thích, kỹ năng đọc. Và đơn giản hóa việc đọc sách với bạn đọc, có lẽ cần xác định rõ: Đọc để làm gì? Đọc cái gì? Đọc ở đâu? Đọc lúc nào  Và đọc như thế nào? Lý giải những câu hỏi đặt ra ai cũng có thể trả lời được, nhưng quan trọng là khi bạn đọc giải quyết được nó bằng hành vi tích cực, bạn sẽ trở thành người đam mê đọc sách, một sở thích, một thói quen tốt.

Thư viện TP. Vũng Tàu đưa sách đến Trường Tiểu học Long Sơn
phục vụ học sinh đọc sách vào buổi sáng thứ 2

Ngày nay, song hành với các phòng đọc tại thư viện thành phố, phường xã, trường học, các thư viện tư nhân, các tủ sách báo tạp chí của Thành ủy-HĐND- UBND cùng các phòng, ban chức năng của thành phố Vũng Tàu là kho sách điện tử, dữ liệu, thông tin vô tận trên internet. Rõ ràng internet chiếm ưu thế về thông tin như là một thế giới phẳng, theo đó bạn đọc có quá nhiều lựa chọn với nhiều tiện ích trên các ứng dụng công nghệ để khai thác thông tin. Tuy nhiên, do đứng trước một rừng thông tin dày đặc trên mạng xã hội, nếu không xác định rõ mục đích, bạn đọc sẽ lúng túng trong việc chọn lựa, đó là chưa nói đến tính chính xác, chân thật của thông tin.Những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư ngân sách, nhân sự, cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện thành phố Vũng Tàu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình thư viện tư nhân hình thành theo phương thức xã hội hóa như Đường sách Vũng Tàu, các loại hình cà phê sách…

Hoạt động của Thư viện thành phố Vũng Tàu ngày càng chuyển biến tích cực; tập thể cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, phấn đấu xây dựng Thư viện hiện đại, chuyên nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bạn đọc. Hàng năm với việc tổ chức các sự kiện như Tuần lễ đọc sách, Ngày hội đọc sách, Ngày hội sách Tuổi thơ nhân Ngày Sách Việt Nam (21/4), Hội thi Thiếu nhi Kể chuyện theo sách, trưng bày, triển lãm sách, các hoạt động giới thiệu, quảng bá sách… Chỉ tính riêng trong năm 2018, Thư viện thành phố Vũng Tàu đã thu hút gần 62 ngàn lượt bạn đọc với gần 359 ngàn đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu; thực hiện 27 đợt phục vụ luân chuyển, lưu động gần 28 ngàn bản sách, báo, thu hút gần 40 ngàn lượt bạn đọc. Theo đó, số lượng bạn đọc đến với Thư viện tăng dần, đối tượng bạn đọc đa dạng hơn; trong đó sinh viên, học sinh vẫn là bạn đọc chủ lực, đông đảo nhất.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để phát triển phong trào đọc sách trong thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đào tạo đội ngũ thư viện ngang tầm nhiệm vụ mới; cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, cùng với sự góp sức của hệ thống chính trị cần tuyên truyền, giáo dục đến mọi giới nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, hướng dẫn việc đọc sách, khuyến khích phát triển mô hình đọc sách, thu hút thêm nhiều bạn đọc.

Điều đáng mừng là đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy Vũng Tàu, các cơ quan như Văn phòng Thành ủy, HĐND-UBND, Phòng Quản lý Đô Thị, Phòng Giáo dục - Đào tạo, các phường xã, trường học… đã hình thành Tủ sách Chi bộ. Đây chính là tiềm năng để phong trào đọc sách phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Với sự góp sức của đối tượng bạn đọc mới là cán bộ, đảng viên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt nhằm động viên, cổ vũ việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc một cách bền vững; hỗ trợ, dẫn dắt, định hướng cho bạn đọc tiếp nhận được nhiều giá trị văn hóa tiến bộ; hiểu rõ và nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước để thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân; đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tác động làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Tuần lễ Văn hóa đọc tại Thư viện  và Phục vụ sách tại Đường sách Vũng Tàu

Hy vọng, bạn đọc là cán bộ, đảng viên sẽ "nêu gương" cuộc vận động học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, sáng tạo để cho ra đời nhiều mô hình đọc sách hiệu quả; tôn vinh, nhân rộng những tấm gương điển hình tiêu biểu tập thể, cá nhân; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn, xây dựng xã hội học tập suốt đời theo chủ trương của Đảng và ý nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu trước lúc Người đi xa./.

Nguyễn Thị Kỷ


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 19999028
Số người đang truy cập: 64