Thư viện

Tăng cường công tác hỗ trợ hệ thống thư viện cơ sở nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc tại địa phương
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc trong cộng đồng, thời gian qua, Thư viện huyện Châu Đức đã có nhiều nỗ lực trong công tác để tổ chức tốt các hoạt động thư viện nhằm góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa đọc tại địa phương ngày càng phát triển. Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khai thác và tìm kiếm thông tin của đọc giả.

Để đáp ứng được các yêu cầu mà thực tế đặt ra, Thư viện huyện đã tăng cường công tác vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện cùng tham gia xây dựng, duy trì thói quen đọc sách, báo, các xuất bản phẩm dưới dạng in và xuất bản phẩm điện tử, trong đó vẫn ưu tiên và tiếp tục chú trọng các loại tài liệu, ấn phẩm dưới dạng in vì nó phù hợp với điều kiện của các đối tượng bạn đọc tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thư viện huyện còn huy động sự tham gia, phối hợp triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động sách, báo từ phía các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc sách như: nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức, đoàn thể.... Ngoài ra, cũng không quên đề cao vai trò của gia đình, dòng họ trong việc hình thành thói quen đọc và văn hóa đọc tại tư gia. Mặt khác, Thư viện huyện còn hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc sách phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội. Song song với hoạt động của mình, Thư viện huyện Châu Đức đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ Thư viện cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc tại địa phương cụ thể như: đa dạng hóa các dịch vụ thư viện cơ sở; tăng cường phổ biến, hướng dẫn về phương pháp sử dụng thư viện có hiệu quả; đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại địa phương, thúc đẩy phối hợp, liên kết giữa các thư viện với nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, chú trọng luân chuyển sách, báo, tài liệu từ hệ thống thư viện công cộng đến trường học, các địa bàn nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm phục vụ cộng đồng được tốt hơn...

Triển lãm sách của Thư viên xã Xà Bang và xã Bàu Chinh về ngày Quốc tế Hạnh phúc
và ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM

Với những nỗ lực của những người làm công tác thư viện, trong 4 tháng đầu năm 2019, Thư viện cơ sở đã phục vụ 167.075 lượt bạn đọc với 171.585 lượt sách, báo, tạp chí; cấp mới 1.798 thẻ bạn đọc; bổ sung 6.736 tên sách/12.235 bản sách và 29 loại báo, tạp chí các loại.

Bên cạnh các hoạt động của mình, Thư viện huyện còn hỗ trợ xây dựng cho Thư viện cơ sở nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư bằng các hoạt động như: Tổ chức 08 cuộc triển lãm báo xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Thư viện cơ sở; tổ chức 19 lần luân chuyển sách về trường học và 20 lần phục vụ lưu động tại các điểm trường học; tổ chức triển lãm 32 lần hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4); chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước; 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ...

Ngoài công tác phục vụ tại Thư viện, Thư viện cơ sở còn chủ động phối hợp với Thư viện trường học tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt ngoại khóa với nhiều chủ đề như: phòng chống bạo lực học đường, chống xâm hại tình dục trẻ em... các chương trình đều được chuẩn bị kỹ về nội dung cũng như cách thức lồng ghép các trò chơi tạo sự thu hút cho các em học sinh khi tham gia chương trình.

Thông qua các hoạt động của mình, hệ thống Thư viện cơ sở đã và đang từng bước góp phần ngày càng quan trọng trong việc cùng với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể xã hội tại địa phương cùng chung tay, góp sức và khuyến khích đưa phong trào đọc sách tại địa phương trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong toàn thể nhân dân và nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn huyện.

Nguyễn Mến - Thiên Mai
Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21060340
Số người đang truy cập: 12