Thư viện

Thư viện thành phố Vũng Tàu: Trưng bày sách báo chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thư viện thành phố Vũng Tàu tổ chức trưng bày sách báo nhằm tuyên truyền cho bạn đọc và người dân về sự kiện chính trị quan trọng này.

Với hơn 2.500 bản sách, báo - tạp chí, tư liệu hình ảnh được trưng bày một cách khoa học, đẹp mắt theo từng nội dung về:

1/ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại hội và hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam;

2/ Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT và thành phố Vũng Tàu;

3/ Chính trị - Kinh tế - Văn hóa Xã hội… của địa phương trong các tài liệu Địa chí tỉnh BR-VT…

Đây là hoạt động có chủ điểm nhằm giới thiệu những trang tư liệu quý một cách có hệ thống về những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, đồng thời, giúp bạn đọc và người dân hiểu rõ hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thành phố Vũng Tàu với tinh thần quật khởi đã đứng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

Bên cạnh những nội dung sách báo được trưng bày, Thư viện còn giới thiệu Bảng thông tin chuyên đề được biên soạn trên cơ sở tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về sự trưởng thành, phát triển của Đảng ta gắn liền với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp bạn đọc và nhân dân hiểu rõ, nắm bắt được những nội dung cơ bản về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời đấu tranh, phản ánh các thông tin sai trái, thù địch, âm mưu chống phá cách mạng và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII.

Trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu sẽ kéo dài từ ngày 15/6 đến ngày 30/7/2020 tại Thư viện thành phố Vũng Tàu, số 91, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Kim Yến
Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458274
Số người đang truy cập: 8