Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2256/QĐ-SVHTT Quyết định Quy định mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/08/2018
2 23/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2018
3 18/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/06/2018
4 09/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
5 08/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
6 36/2018/TT-BTC Về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30/03/2018
7 21/CT Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 01/03/2018
8 48-CT/TW Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 01/03/2018
9 433/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyển UBND cấp huyện 12/02/2018
10 435/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 12/02/2018
11 434/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã 12/02/2018
12 194/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/01/2018
13 03/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 17/01/2018
14 3302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 11/01/2018
15 39/2017/TT-BTTTT Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017
16 87/KH-SVHTT Kế hoạch CCHC năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao 12/12/2017
17 111/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 16/10/2017
18 94/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 01/09/2017
19 96/KH-UBND-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 01/09/2017
20 74/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống Ma túy đến năm 2020 31/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2