Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 21/CT Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 01/03/2018
2 48-CT/TW Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 01/03/2018
3 433/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyển UBND cấp huyện 12/02/2018
4 435/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 12/02/2018
5 434/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã 12/02/2018
6 03/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 17/01/2018
7 3302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 11/01/2018
8 87/KH-SVHTT Kế hoạch CCHC năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao 12/12/2017
9 111/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 16/10/2017
10 94/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 01/09/2017
11 96/KH-UBND-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 01/09/2017
12 74/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống Ma túy đến năm 2020 31/07/2017
13 74/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 31/07/2017
14 199/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến năm 2020 14/02/2017
15 136/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2017 27/12/2016
16 137/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/12/2016
17 1702/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 28/06/2016
18 714/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh mục cơ sở dũ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 22/05/2015
19 540/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016 25/02/2015
20 419/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” 08/03/2013
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2