Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 225/HD-BCĐ Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu " Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", " Làng văn hóa", " Ấp văn hóa", " Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 17/09/2018
22 110/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý tổ chức Lễ hội 29/08/2018
23 2256/QĐ-SVHTT Quyết định Quy định mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/08/2018
24 23/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2018
25 18/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/06/2018
26 09/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
27 08/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
28 36/2018/TT-BTC Về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30/03/2018
29 21/CT Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 01/03/2018
30 48-CT/TW Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 01/03/2018
31 433/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyển UBND cấp huyện 12/02/2018
32 435/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 12/02/2018
33 434/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã 12/02/2018
34 194/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/01/2018
35 140/QĐ-UBND Ban hành quy định nội dung thay thế Kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh 18/01/2018
36 03/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 17/01/2018
37 3302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 11/01/2018
38 39/2017/TT-BTTTT Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017
39 87/KH-SVHTT Kế hoạch CCHC năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao 12/12/2017
40 3427/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 22/11/2017
Hiển thị 21 - 40 of 60 kết quả.
của 3