Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 09/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
22 08/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/04/2018
23 433/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyển UBND cấp huyện 12/02/2018
24 435/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 12/02/2018
25 434/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã 12/02/2018
26 194/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/01/2018
27 140/QĐ-UBND Ban hành quy định nội dung thay thế Kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh 18/01/2018
28 03/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Khai hội Văn hóa - Du lịch tỉnh BR-VT năm 2018 17/01/2018
29 3302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 11/01/2018
30 3427/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 22/11/2017
31 111/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 16/10/2017
32 94/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 01/09/2017
33 96/KH-UBND-BCĐ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 01/09/2017
34 74/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống Ma túy đến năm 2020 31/07/2017
35 74/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 31/07/2017
36 256/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/02/2017
37 136/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2017 27/12/2016
38 137/KH-TTr.BCĐ 138 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT 27/12/2016
39 1702/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 28/06/2016
Hiển thị 21 - 39 of 39 kết quả.
của 2