Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/08/2021
2 78/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT giai đoạn 2021 - 2026 17/08/2021
3 19/2021/QĐ-TTg Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 26/05/2021
4 52/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 23/03/2021
5 127/QĐ-TTg Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2021
6 13491/HD-UBND Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 02/12/2020
7 24/2020/TT-BTTTT Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 09/09/2020
8 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
9 90/2020/NĐ-CP V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
10 621/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vựcThư viện, lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 21/04/2020
11 124/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công. 25/03/2020
12 622/QĐ-UBND QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực Thư viện, lĩnh vực TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnhBR-VT 24/03/2020
13 619/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT 24/03/2020
14 NQ118/2019/NQ-HĐND Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/12/2019
15 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019
16 36/2018/QH14 Luật Phòng chống tham nhũng 20/11/2019
17 3100/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2019
18 3101/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2019
19 3102/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC mới ban hành lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT tỉnh BR-VT 15/11/2019
20 2973/BTTTT-CATTT Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức Nhà nước 07/09/2019
Hiển thị 1 - 20 of 78 kết quả.
của 4