Văn hóa - Di sản

150 diễn viên tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ XVIII năm 2022
Tối 21/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao đã khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động (TTLĐ) lần thứ XVIII năm 2022.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao tặng hoa các đội tham gia Hội thi.

Hội thu thu hút 150 diễn viên của 6 đội TTLĐ: Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin TP.Vũng Tàu; Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin TP.Bà Rịa; Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin huyện Đất Đỏ; Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin huyện Xuyên Mộc; Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin huyện Châu Đức; huyện Long Điền

Phần thi TTLĐ của iĐội TTLĐ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin TP. Vũng Tàu.

Trong 2 ngày (21 đến 23/11) 6 đội thi sân khấu hóa bảo đảm 3 hình thức TTLĐ là tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ cổ động.

Nội dung kịch bản ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi vùng đất, con người, những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống; tuyên truyền sâu rộng về bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, an toàn giao thông...

 

Hội thi tổng kết và trao giải vào tối 22/11.


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24902876
Số người đang truy cập: 14