Văn hóa - Di sản

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm
Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 27/05/2016. Trong năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, phòng chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán Bar... trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm tập trung vào việc thực hiện chiến lược truyền thông theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm trong tình hình hiện nay: Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội; Chú trọng các hoạt động truyền thông, phòng ngừa thông qua tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại cộng đồng dân cư của các Đội chiếu phim lưu động, Đội tuyên truyền lưu động; Vận dụng các hình thức văn hóa, văn nghệ, tờ rơi, tập san, áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp, các hoạt động truyền thông mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

Tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm như: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm; Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm; Phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa  nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng để tổ chức hoạt động mại dâm. Thực hiện công tác hậu kiểm, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 14416170
Số người đang truy cập: 26