Văn hóa - Di sản

Hỗ trợ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Hải đoàn 129
Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra ngày 09 tháng 6 năm 2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã hỗ trợ tổ chức triển lãm sách báo, nhằm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 về công tác Đoàn, về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách đối với Đoàn Thanh niên, góp phần nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho cán bộ, chiến sĩ cũng như từng bước thực hiện chương trình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh BR-VT

Không gian trưng bày triễn lãm tại Hải đoàn 129

Thư viện tỉnh BR-VT đã lựa chọn hơn 1000 bản sách và tài liệu về các chủ đề: Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Biển đảo quê hương, Thanh niên Việt Nam… để trưng bày thông qua các mô hình xếp sách nghệ thuật như: "Ngọn Hải đăng", "Trái tim", "Tàu Hải quân Việt Nam",… đã thu hút sự quan tâm, chú ý của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và đại biểu tới tham dự đại hội.

Mô hình trái tim và ngọn hải đăng 

Mô hình Con thuyền Hải quân 

Một số mô hình sinh động, đẹp mắt được trưng bày tại đại hội 

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Thư viện tỉnh BR-VT nhằm hỗ trợ hệ thống thư viện cơ sở làm tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Hải đoàn 129. Nhằm khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tạo phong trào đọc sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt môi trường quân đội, thông qua đó, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, góp phần nâng cao mức hưởng thụ sách báo cho cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và cũng như từng bước thực hiện chương trình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh BR-VT.

 

Bùi Thị Chung
Thư viện tỉnh

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24005152
Số người đang truy cập: 8