Văn hóa - Di sản

Hỗ trợ xây dựng phòng đọc sách tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Phú Mỹ
Thư viện được xem là một thiết chế văn hóa quan trọng trong việc sưu tầm, lưu trữ, bảo quản lâu dài các sản phẩm tri thức nhằm phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của người dân. Những năm gần đây, việc xây dựng mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai và có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy văn hóa đọc

Ở trường học, thư viện là không gian học tập chung, là nơi giúp đỡ cho giáo viên và học sinh học tập, bổ sung và cập nhật kiến thức, giúp hình thành thói quen đọc, tạo điều kiện cho học sinh củng cố, mở rộng và hệ thống lại kiến thức, hỗ trợ giáo dục suốt đời; là trung tâm của các hoạt động kết nối và làm việc của nhóm học sinh; nơi diễn ra các hoạt động sáng tạo và phát huy trí tưởng tượng của học sinh, nhằm xây dựng và phát triển năng lực tự học, năng lực tự giao tiếp, năng lực ngôn ngữ và sáng tạo cho người học, hình thành và nuôi dưỡng các tác phầm nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm của học sinh.

Được sự quan tâm của nhà trường, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ đã hình thành Phòng Đọc sách. Theo văn bản số 11/TTr.TT về việc xin hỗ trợ trang bị cho phòng đọc sách phục vụ học viên, giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ, Thư viện tỉnh BR-VT đã khảo sát, tặng vốn sách ban đầu và nghiên cứu phương án hỗ trợ xây dựng Phòng Đọc sách của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ thành Thư viện theo chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và trong môi trường học đường nói riêng.

Tủ sách Phòng Đọc sách của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ

Ngày 16/09/2022, Thư viện tỉnh BR-VT đã tặng Phòng Đọc sách của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ 300 bản sách trị giá gần 27.000.000 đồng và cử 03 cán bộ đến hướng dẫn công tác nghiệp vụ, quản lý tài liệu. Qua khảo sát và nắm bắt tình hình, Thư viện tỉnh BR-VT sẽ thực hiện luân chuyển sách theo đợt và theo nhu cầu của cán bộ, học viên của trung tâm trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Tới, Phó Giám  đốc Thư  viện tỉnh BR-VT trao tặng 300 bản sách cho ông Nguyễn Tùng Giang,
Giám  đốc Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ

Qua làm việc với lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ, ông Huỳnh Tới, Phó Giám  đốc Thư viện tỉnh BR-VT đề nghị  hai đơn vị phối hợp xây dựng Phòng Đọc sách thành Thư viện, tổ chức các hoạt động đọc cho học viên, giáo viên và tổ chức vận động giáo viên, học viên, tổ chức, cá nhân tặng sách cho Thư viện theo hướng xã hội hóa hoạt động thư viện trên cơ sở Ban Tự quản Phòng Đọc sách hiện có.  Hi vọng, trong thời gian tới, Thư viện Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Phú Mỹ sẽ là cầu nối giữa bạn đọc với sách, là nơi học tập, giải trí cho các cán bộ, giáo viên và học viên (học sinh) sau những giờ học căng thẳng.

Nguyễn Loan
Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24490121
Số người đang truy cập: 6