Văn hóa - Di sản

Hội nghị Giao ban Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quý IV năm 2019
Ngày 25/10/2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Kim Long, huyện Châu Đức, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị Giao ban Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã, tỉnh BR-VT, quý IV năm 2019

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Tấn Bản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức; ông Huỳnh Dư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kim Long, huyện Châu Đức; ông Huỳnh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng trân trọng tiếp đón ông Trịnh Đình Thân, nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT; các đại diện của Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, thị xã, thành phố; đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng 82 xã, phường, thị trấn; đại diện Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật – Thư viện – Bảo tàng tỉnh BR-VT.

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2019 và những nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm do ông Trần Công Sơn, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao trình bày. Tại hội nghị, ông Phạm Diêm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật cũng thông báo những sự kiện chính trị, văn hóa sẽ diễn ra trong thời gian tới…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng phường Long Tâm (TP. Bà Rịa), xã Long Tân (Huyện Đất Đỏ), thị trấn Phước Bửu (Huyện Xuyên Mộc), Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Vũng Tàu, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Đức, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Mỹ đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để duy trì và phát triển sự nghiệp văn hóa ở các địa phương, nhất là nghiên cứu các mô hình trung tâm văn hóa tiêu biểu.

Hội nghị cũng nghe những lời phát biểu tâm huyết của ông Trịnh Đình Thân về sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác văn hóa cơ sở của tỉnh BR-VT nói chung và của huyện Châu Đức nói riêng; đưa ra những hướng đi cho việc tổ chức và quản lý các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Đức Dũng đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần tháo gỡ, trong đó có việc cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành lĩnh vực "Học tập cộng đồng" của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo quy định…

Huỳnh Tới
Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107377
Số người đang truy cập: 9