Văn hóa - Di sản

Họp thông qua nội dung thuyết minh di tích và danh thắng và quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích
Chiều ngày 20/6/2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp thông qua nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định phê duyệt, công bố Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến 31/12/2018. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban VHXH-HĐND; các Sở Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Du lịch, Bảo tàng tỉnh và UBND, phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố

Họp Hội đồng thẩm định lần thứ nhất

Nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là cơ sở cho các thuyết minh viên Bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch và bản thân du khách hiểu vai trò, ý nghĩa lịch sử của các di tích, các thắng cảnh đẹp của tỉnh; đồng thời là cơ sở khoa học góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản, qua đó nhằm giới thiệu rộng rãi về vùng đất và con người Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá khứ và hiện tại; nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng còn nhằm tiêu chuẩn hóa và tập hợp, bổ sung các nguồn tư liệu, thu thập các sự kiện khả dĩ có được để giới thiệu đầy đủ những gì liên quan đến Di tích và Danh thắng của tỉnh. Đối với thuyết minh viên Bảo tàng sẽ có cơ sở để giải thích, chọn lọc những tri thức cần thiết đáp ứng việc thuyết minh cho từng đối tượng, nhóm tham quan cho phù hợp; còn đối với các hướng dẫn viên Du lịch thì tùy vào tuyến điểm tham quan, vào đối tượng khách mà chọn lựa những thông tin từ văn bản thuyết minh cho phù hợp, tạo sự ấn tượng mạnh cho khách.

Nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 04 phần (Phần 1: Mở đầu, ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài, mục đích xây dựng thuyết minh và yêu cầu của một thuyết minh; Phần 2: Thuyết minh các Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm 8 chương - tương đương với 8 huyện thị trên địa bàn Tỉnh; Phần 3: Tóm tắt lại nội dung thuyết minh của các chương và được viết dưới hình thức như một dạng phích du lịch để du khách có thể có cái nhìn khái quát, đặc trưng nhất về thành phố, huyện thị đó; có sự hiểu biết cơ bản nhất về di tích và danh thắng nơi họ muốn đến; Phần 4: Phụ lục (ảnh, danh sách…). Số lượng Di tích và Danh thắng được nghiên cứu chọn thuyết minh là 73  di tích (48 di tích đã xếp hạng và 25 di tích và danh thắng chưa xếp hạng nhưng có sức hút du lịch được thống kê từ thực tế khảo sát.

Toàn cảnh buổi họp 

Để nhận diện, xác định giá trị, số lượng, hiện trạng các loại hình di tích về lịch sử - văn hóa, khảo cổ, kiến trúc, danh thắng đã được xếp hạng và chưa xếp hạng; tiếp tục phát hiện bổ sung, đề xuất thêm các điểm di tích hoặc đưa ra khỏi danh mục các di tích không đủ tiêu chí trong quá trình triển khai thực hiện để đưa vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng hiện có trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích; Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại cơ sở; Nhận diện giá trị di vật, cổ vật trong các di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với chuyên gia lĩnh vực liên quan về di sản văn hóa, am hiểu về lịch sử, văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích năm 2018; Sau 6 tháng triển khai thực hiện, Sở đã tổng hợp, đánh giá bước đầu về nội dung, giá trị và phân loại, lập danh mục di tích đủ tiêu chí theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Kiểm kê 303 di tích, trong đó có: 48 di tích đã được xếp hạng (01 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh); 255 công trình, địa điểm chưa xếp hạng bao gồm: các bia tưởng niệm; miếu, đình, chùa; nhà thờ, dòng, tu viện….

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý thông qua dự thảo nội dung thuyết minh Di tích và Danh thắng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến 31/12/2018.

Nội dụng thuyết minh Di tích và Danh thắng và Danh mục kiểm kê di tích được thông qua, chuẩn hóa, thống nhất trên toàn tỉnh, đảm bảo tính khoa học, chính xác và thể hiện đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật…của các di tích, khắc phục tình trạng thuyết minh tràn lan, với nhiều thông tin trái chiều, không chính xác về các di tích và danh thắng như hiện nay, nhất là các hướng dẫn viên du lịch tự do, ngoài địa phương; sau khi phê duyệt cần triển khai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh, đưa vào giảng dạy trong các trường học, nhất là các trường gắn với tên địa danh, danh nhân, di tích; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân liên quan; lựa chọn các di tích có giá trị lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, làm cơ sở để bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, văn hóa, tâm linh...phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Ngô Loan


Văn Bản Mới

 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13923697
Số người đang truy cập: 26