Văn hóa - Di sản

Liên Hoan Tiếng Hát Công nhân Lần thứ I năm 2023
Sáng ngày 07/9/2023, Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động lần thứ I - năm 2023 ”do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng BTC Hội diễn phát biểu khai mạc

Đây là dịp để những công nhân, người lao động sau giờ làm việc vất vả được cất lên tiếng hát, được tham gia vào một sân chơi rất đặc biệt của người lao động. Hội diễn còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị, để những "nghệ sĩ" đặc biệt thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Đồng thời tạo môi trường đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đội ngũ công nhân, người lao động.

Các đơn vị tham gia nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức 

Hội diễn được tổ chức nằm trong Chương trình phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động tại các cơ quan,  đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026. Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tổ chức công đoàn, của các doanh nghiệp để xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa những định hướng về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đơn vị thành phố Bà Rịa thi diễn

Hội diễn thu hút 17 đội Văn nghệ quần chúng  là những đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự, bế mạc vào trưa ngày 10 tháng 9 năm 2023.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 26213195
Số người đang truy cập: 20