Văn hóa - Di sản

Phát triển Văn hóa đọc cho học sinh và duy trì thói quen đọc sách cho người dân trên địa bàn
Sáng ngày 04/11/2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu tổ chức luân chuyển 1300 bản sách đến 13 tủ sách Khu Dân cư thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc. Bao gồm các khu phố: Khu phố 1, Phường 1 (100 bản); Khu phố 6, Phường 2 (100 bản); Khu phố 7, Phường 4 (100 bản); Khu phố 3, Phường 5 (100 bản); Khu phố 2, Phường 7 (100 bản); Khu phố 1, Phường 8 (100 bản); Khu phố 5, Phường 9 (100 bản); Khu phố 8, Phường Rạch Dừa (100 bản); Khu phố 4, Phường 10 (100 bản); Khu phố 4, Phường 11 (100 bản); Khu phố 4, Phường Thắng Nhất (100 bản); Khu phố 4, Phường 12 (100 bản); Thôn 4, xã Long Sơn (100 bản). Nhằm đẩy mạnh hoạt động đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của sách báo, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc năm 2022 của tỉnh BR-VT

Cũng trong đợt này, ngày 08/11/2022, Thư viện tỉnh BR-VT đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đất Đỏ tổ chức luân chuyển 1200 bản sách đến các khối trường học gồm: Trường TH Phước Hải 2 (200 bản); Trường THCS Minh Đạm (200 bản); Trường THCS Phước Hải (TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) (200 bản); Trường THCS Lộc An (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) (200 bản); Trường THCS Phước Thạnh (Thị trấn Đất Đỏ) (200 bản) phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu cho giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Đất Đỏ, góp phần xây dựng Văn hóa học đường và duy trì thói quen đọc sách cho học sinh trên địa bàn.

Công tác luân chuyển tài nguyên thông tin đến các trường học trên địa bàn được Thư viện tỉnh BR-VT thực hiện và duy trì luân chuyển thường xuyên từ nhiều năm nay. Có thể thấy, phát triển Văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển Văn hóa và Giáo dục của tỉnh. Xây dựng và giúp người dân hình thành thói quen đọc sách không chỉ đơn giản là xây dựng nên các Thư viện đầy ắp kệ sách, mà điều quan trọng là hướng đến những hoạt động giúp cho học sinh và người dân biết về những giá trị của từng cuốn sách. Thông qua hoạt động luân chuyển tài nguyên thông tin của Thư viện tỉnh BR-VT sẽ giúp bạn đọc tiếp cận với sách báo, giúp người dân tìm đến những cuốn sách phù hợp, từ đó góp phần phát triển Văn hóa đọc của tỉnh nhà ngày càng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Bùi Chung
Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946109
Số người đang truy cập: 6