Thư viện

Triển lãm tài liệu chào mừng kỷ niệm 75 năm thắng lợi Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử hào hùng, vẻ vang và chói lọi nhất của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhân dân ta đã đập tan âm mưu của phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm và đã xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm bằng một chiến thắng vang dội mang tên “Cách mạng Tháng Tám 1945 lịch sử”. Thắng lợi đó đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Nhân kỷ niệm 75 năm thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức trưng bày, triển lãm và giới thiệu đến quý độc giả trong và ngoài tỉnh với hơn 500 tư liệu các loại bằng các mô hình xếp sách nghệ thuật với về chủ đề: "Bác Hồ - Tình yêu quê hương - Đất nước - Con người" nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta…. để từ đó góp phần phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ ngày nay.   

Các tài liệu phần nào đã phản ánh khá rõ nét về lịch sử 75 năm qua của đất nước ta, đó là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ của quân và dân ta, là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quyết định.

Với tinh thần phục vụ nhân dân tận tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bạn đọc tra cứu tài liệu theo chủ đề về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cán bộ Thư viện tỉnh đã chọn lọc và giới thiệu một số tác phẩm đặc sắc như: Năm 1945 – Những sự kiện lịch sử trọng đại; Cách mạng tháng 8/1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam; Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức); Cách mạng tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc; Lịch sử Cách mạng tháng Tám; Mùa thu rồi, ngày hăm ba; Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà nội; Lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1945 ở Bà Rịa – Vũng Tàu; Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập…

Ngoài ra, bên cạnh việc tổ chức trưng bày giới thiệu sách trực quan tại Phòng Đọc Tổng hợp, Thư viện tỉnh còn giới thiệu các tư liệu về sự kiện lịch sử quan trọng này bằng các video clip và book trailer: "Cách mạng Tháng Tám 1945 -  Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam và tác phẩm Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh" trên website và Fanpage Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giới thiệu đến quý bạn đọc một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Đinh Thúy
Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464164
Số người đang truy cập: 5