Văn hóa - Di sản

Ngày hội Báo chí đầu Xuân 2018 - Trao giải thưởng Giải Báo chí Thương mại-Du lịch năm 2017
Sáng 26-2, tại TP.Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh, Sở VH-TT, Sở Du lịch, Sở Công thương và Sở TT-TT đã phối hợp tổ chức Ngày hội Báo chí đầu Xuân 2018; trao Giải Báo chí Thương mại-Du lịch lần thứ 15 năm 2017 và tổng kết Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
gặp gỡ các nhà báo tại ngày hội Báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo BR-VT cho biết, trong năm 2017, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân; là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua. 

"Người làm báo, ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cần vun đắp tình yêu quê hương, tình cảm cách mạng. Cần giữ tâm đức trong sáng, không để những tác động tiêu cực làm méo mó ngòi bút. Đội ngũ những người làm báo cần có phẩm chất chính trị chuẩn mực, để cảm nhận kịp thời, chính xác những vấn đề cuộc sống đang đặt ra".

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đánh giá cụ thể về những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, những người làm báo đã thể hiện được vai trò và bản lĩnh trên mặt trận tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, cho ra đời những tác phẩm có tác động xã hội tích cực, phục vụ bạn đọc, đồng thời thông tin trở lại đối với các cơ quan Đảng, chính quyền về các mặt đời sống xã hội, trở thành kênh rất quan trọng, hữu ích, giúp cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và có những giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra. 

Ngoài ra, báo chí còn phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt…; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển vững chắc của Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm 2018 là năm phải tăng tốc hơn nữa, với các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Thứ nhất, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần sâu sát đời sống thực tiễn, phản ánh trung thực đúng bản chất cuộc sống, đổi mới mạnh mẽ cách thức làm báo, lắng nghe phản hồi, tiếp tục theo đuổi các vấn đề mà xã hội quan tâm, xây dựng niềm tin và động lực cho xã hội. Đội ngũ phóng viên và các cơ quan báo chí cần đi sâu phân tích các vấn đề để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của doanh nghiệp, của đội ngũ công chức, viên chức và tạo động lực cho sự phát triển xã hội một cách vững chắc. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, coi trọng đúng mức việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước; tích cực đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. 

Thứ hai, hiện nay, nhiều kênh thông tin ngoài luồng, thông tin xấu, sai sự thật gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng đến sự phát triển, đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do đó, bên cạnh việc tăng cường quản lý, nhận diện, vạch trần những thủ đoạn của các đối tượng đưa những thông tin này; đội ngũ nhà báo cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm định hướng dư luận xã hội, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin chính thống cho người dân; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ", "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan báo chí. Khác với các loại hình quản lý khác, quản lý hoạt động trong các cơ quan báo chí không đơn thuần chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là quản lý một hoạt động mang tính tư tưởng. Người làm báo, ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cần vun đắp tình yêu quê hương, tình cảm cách mạng. Cần giữ tâm đức trong sáng, không để những tác động tiêu cực làm méo mó ngòi bút. Đội ngũ những người làm báo cần có phẩm chất chính trị chuẩn mực, để cảm nhận kịp thời, chính xác những vấn đề cuộc sống đang đặt ra.

Vì vậy, để báo chí thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén, có tính chiến đấu cao, trước hết cơ quan báo chí phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về báo chí, quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn và phẩm chất tốt đẹp cho phóng viên, biên tập viên. Các nhà quản lý hoạt động báo chí cần nhận thức và thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình, để tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, vừa đảm bảo sự chặt chẽ để phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, vừa đảm bảo sự thông thoáng cho các nhà báo phát huy tính năng động, sáng tạo.

* Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể: Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT; 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng Giải báo chí Thương mại-Du lịch tỉnh BR-VT năm 2017. Hội Nhà báo tỉnh đã trao tặng toàn bộ ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018 cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3. 

CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI BÁO CHÍ THƯƠNG MẠI-DU LỊCH 
LẦN THỨ 15 NĂM 2017

- Giải tập thể: Đài PT-TH tỉnh (giải Nhất); Báo BR-VT (giải Nhì).

- Giải A: Tác phẩm "Gỡ khó cụm cảng Cái Mép-Thị Vải" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo-Trần Thị Thanh Nga, Báo BR-VT; tác phẩm "Lay lắt" chợ truyền thống" của nhóm tác giả Hà Thị Thu Thảo-Dương Thị Vân Anh-Trần Thị Mỹ Lương, Báo BR-VT; tác phẩm "Thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và những hệ lụy nhãn tiền" của tác giả Huỳnh Thị Lẹ, Đài PT-TH tỉnh.

- Giải B: Tác phẩm "Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu trên biển" của tác giả Nguyễn Thị Nga, Đài PT-TH tỉnh; tác phẩm "Khu dân cư "nghẹt" khách sạn, nhà nghỉ" của tác giả Trần Thị Mỹ Lương, Báo BR-VT; tác phẩm "Để diêm dân được sống với nghề" của tác giả Hoàng Thị Nhị, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại BR-VT.

- Giải C: Tác phẩm "Liên kết-yếu tố cần thiết trong phát triển du lịch" của tác giả Trần Thị Thanh Xuân, Đài PT-TH tỉnh; tác phẩm "Cùng hành động để xóa "thẻ vàng" hải sản" của tác giả Dương Thị Vân Anh, Báo BR-VT; tác phẩm "Bãi Sau Vũng Tàu, "nàng tiên" được đánh thức" của tác giả Lê Đình Thìn, Báo Tuổi Trẻ.

- Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Về Bà Rịa-Vũng Tàu thăm núi Dinh" của tác giả Nguyễn Thị Thúy, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh; Tác phẩm "Sớm quy hoạch hệ thống nhà hàng nổi" của nhóm tác giả Nguyễn Thành Huy-Nguyễn Thị Minh Thanh, Báo BR-VT; tác phẩm "Thay đổi mô hình quản lý chợ" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Báo BR-VT; tác phẩm "Đội hỗ trợ du lịch TP.Vũng Tàu" của tác giả Lê Thị Hồng Phúc, Đài PT-TH tỉnh; tác phẩm "BR-VT quyết tâm đưa xăng sinh học đến với người tiêu dùng" của tác giả Trần Mạnh Hiền, Đài PT-TH tỉnh; tác phẩm "Khai thác khách du lịch tàu biển, cần sự đầu tư trọng điểm" của tác giả Lữ Sỹ Nghiệp, Đài PT-TH tỉnh; tác phẩm "Nghịch lý tour nội đắt hơn tour ngoại" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Thanh-Trần Thị Thanh Nga, Báo BR-VT; tác phẩm "Khoanh vùng bảo vệ di tích" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Thanh-Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Báo BR-VT; tác phẩm "Nhân rộng mô hình "chuỗi thực phẩm an toàn" của tác giả Nguyễn Thị Minh Thanh, Báo BR-VT; tác phẩm "Lo ngại hải sản khô không an toàn" của nhóm tác giả Dương Thị Vân Anh-Trần Thị Thanh Nga, Báo BR-VT.


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao giải Nhất và Nhì tập thể cho Đài PT-TH tỉnh và Báo BR-VT.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
tặng hoa đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: PHÚC LƯU

Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
trao Giải C và tặng hoa chúc mừng các tác giả.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải B Giải báo chí Thương mại-Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao Giải B và tặng hoa chúc mừng các tác giả.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Giải A và tặng hoa chúc mừng các tác giả. 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải khuyến khích và tặng hoa chúc mừng các tác giả.

Tiết mục múa, hát "Những ngày xuân rực rỡ" tại ngày hội Báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

PHÚC LƯU - MẠNH THẮNG (Baobariavungtau.com.vn)

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21468003
Số người đang truy cập: 9