Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban
Giám đốc

Thành phần
mời  họp

Đơn vị
chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
18/11/2019

07h30

Chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CB,CC

TTHC-CTT

TTHC

 

08h00

Dự khai mạc Lớp tập huấn: "Quản lý khai thác cơ sở dữ liệu điện tử năm 2019".

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

 

Thư viện tỉnh

 

09h15

Dự họp giao ban TTr Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến:

+ Đề xuất sử dụng Miếu Tiên Sư tại huyện Côn Đảo vào mục đích thờ tự gắn với tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng

+ Báo cáo xin chủ trương và phương án phục dựng Đền thờ Vua Hùng tại TP.Vũng Tàu

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

P.QLVH&DSVH

VP TU

 

14h00

Dự họp TTrUBND tỉnh thông qua báo cáo kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, năm 2019

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

P.QLVH&DSVH

UBT (302)

 

15h00

Dự báo cáo Chương trình Biểu diễn nghệ thuật phục vụ Liên hoan Phim

GĐ Trung

P.QLVH&DSVH

 

Đoàn CMN

 

15h30

Thông qua dự thảo tờ trình về Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh BR-VT giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

 

VP Sở

 

UBT (307)

 

Thứ Ba
19/11/2019

08h30

Họp Ban Tổ chức Lien hoan Phim

GĐ Trung
PGĐ Dũng

Thành viên BTC

P.QLVH&DSVH

Phòng họp
(tầng 4)

 

08h00

Tham gia đoàn kiểm tra về sự tiến bộ của Phụ nữ, Bình đẳng giới và trẻ em

 

P.XDNSVH&GĐ

 

H.Xuyên Mộc

 

15h30

Dự họp HĐND thông qua các Nghị quyết, Tờ trình của Sở VHTT

GĐ Trung

P.KHTC, P.QLVH&DSVH

 

Phòng họp 511 - HĐND

 

14h00

Dự họp nghe báo cáo Chương trình Sự kiện ngày 31/12/2019

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

 

UBT (307)

 

Thứ Tư
20/11/2019

08h30

Tiếp và làm việc với Trung tâm HLTT Quốc gia TP HCM về việc xây dựng đề án TT TTC giai đoạn 2021 - 2025

GĐ Trung

P.QLTDTT, KHTC,
TT.HLTĐ TDTT tỉnh

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

08h00

Làm việc với P.VHTT, UBND p.10 về xửl ý các bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn phường 10

 

Thanh tra

 

TP. Vũng Tàu

 

14h00

Kiểm tra tiến độ trưng bày Bảo tàng tỉnh

GĐ Trung

P.KHTC

 

Bảo tàng tỉnh

 

17h00

Dự Khai mạc Giải Bóng đá Futsal tỉnh mở rộng năm 2019

GĐ Trung

P.QLTDTT

 

TTHL&TĐ TDTT

 

Thứ Năm
21/11/2019

08h00

Kiểm tra tiến độ trưng bày Bảo tàng tỉnh

GĐ Trung

P.KHTC

 

Bảo tàng tỉnh

 

08h30

Kiểm tra công tác chuẩn bị Liên hoan Phim

 

P.QLVH&DSVH, VP, Thanh tra, TT.VH-NT, Đoàn CMN

 

Theo KH

VP bố trí xe

08h00

Tham dự Hội thảo "Bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật: Thực trạng và khuyến nghị"

 

P.XDNSVH&GĐ

 

TP.HCM

 

Thứ Sáu
22/11/2019

07h30

Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT lần thứ III-2019

PGĐ Dũng

 

 

TTHN tỉnh

 

08h00

Dự Hội thao và Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2019

 

Các thành viên tham gia theo QĐ số 471/QĐ-SVHTT

 

Bình Thuận

VP bố trí xe

08h00

Họp phiên thứ 13 Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

 

VP Sở

 

TTHN (HTB)

 

08h30

Kiểm tra công tác thu, chi tài chính

 

Tổ Kiểm tra

 

Đoàn CMN

 

10h00

BTC Liên hoan Phim tặng quà tri ân người có công với Cách mạng

 

BTC Liên hoan Phim

 

TP. Vũng Tàu

 

15h00

Họp báo Khai mạc Liên hoan Phim

PGĐ Dũng

Theo KH

 

KS Pullman

 

18h00

Tổng duyệt chuơng trình Lễ Khai mạc Liên hoan Phim

PGĐ Dũng

BTC Liên hoan Phim

 

KS Pullman

 

Thứ 7
23/11/2019

08h00

Lễ dâng huơng Đền thờ liệt sỹ tại TP. Vũng Tàu

BGĐ

Theo Kế hoạch LHP

 

TP Vũng Tàu

VP bố trí xe

09h00

Khai mạc triển lãm ‘Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh"

PGĐ Dũng

Theo Kế hoạch

 

Số 01 Ba Cu - VT

 

19h30

Dự Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI – 2019

GĐ Trung
PGĐ Dũng

Theo Kế hoạch

 

KS Pullman

VP bố trí xe

21h30

Dự chiêu đãi chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

GĐ Trung
PGĐ Dũng

Theo Kế hoạch

 

KS Pullman

 

Chủ nhật
24/11/2019

09h00

Hội thảo "Bối cảnh quay phim tại Việt Nam"

 

Theo Kế hoạch

 

KS Pullman

 

14h00

Giao lưu "Nghệ sĩ điện ảnh với khán giả, học sinh, sinh viên"

 

Theo Kế hoạch

 

Nhà VHTN

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG


Hiển thị 1 - 10 of 98 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10