Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

10/8/2020

14h00

Nghe đơn vị thiết kế báo cáo dự án Bảo tồn tôn tạo di tích Côn Đảo và trùng tu di tích Bạch Dinh

GĐ Trung

P.KH-TC, P.QLVH&DSVH,
Đơn vị tư vấn

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

Thứ Ba

11/8/2020

08h30

 Kiểm tra tình hình thi công Khu lưu trú nghỉ ngơi của diễn viên tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

GĐ Trung

P.KHTC, Đoàn CMN,
Các ĐV liên quan

 

Đoàn CMN

 

10h00

Kiểm tra,đánh giá bổ sung Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật

GĐ Trung

P.KHTC, TT.VH-NT,
Các ĐV liên quan.

 

TT.VH-NT

 

08h30

Dự họp Ban Tôn giáo:
+Về nhân sự Ban Quản trị Thích Ca Phật Đài, TP.Vũng Tàu
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến chùa Vạn Thiệt, TX Phú Mỹ

PGĐ Hồng

P.QLVH&DSVH

 

Sở Nội vụ

 

14h00

Họp nghe báo cáo Tờ trình khen thưởng HLV, VĐV

GĐ Trung

P.KH-TC, P.QLTDTT, TT.HL&TĐ TDTT

 

Phòng họp Sở
(Tầng 4)

 

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

Thứ Tư

12/8/2020

08h30

Họp về tuyển chọn Ca khúc sáng tác về Bà Rịa – Vũng Tàu phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

BGĐ

P.QLVH&DSVH, Đoàn Ca múa nhạc, Theo Thư mời

P.QLVH&DSVH

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Nghe báo cáo một số nội dung về Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng thuộc Dự án Đoàn Ca múa nhạc tỉnh

GĐ Trung

P.KH-TC,
 Theo thư mời

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

Thứ Năm

13/8/2020

08h30

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt đề án nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2015

PGĐ Hồng

 

 

VP Tỉnh ủy

 

08h30

Nghe báo cáo kịch bản chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021 (Cả ngày)

BGĐ

P.QLVH&DSVH,
Hội đồng nghệ thuật

P.QLVH&DSVH

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

10h00

Dự họp nghe báo cáo đền thánh Đa Minh

BGĐ

P.QLVH&DSVH

 

UBT (302)

 

08h00

Làm việc với Phòng VH-TT huyện Đất Đỏ về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

 

Thanh tra Sở

 

H.Đất Đỏ

VP bố trí xe

Thứ Sáu

14/8/2020

08h30

Nghe báo cáo Kế hoạch triển khai Đề án văn hóa đọc

BGĐ

P.QLVH&DSVH,
Thư viện tỉnh

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

     Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                      - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

           

 

                                                                                                           Phạm Vũ Anh Thy


Hiển thị 1 - 10 of 133 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14