Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 2610/2020 đến ngày 30/10/2020)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

26/10/2020

07h30

Dự Lễ Chào cờ đầu tuần

BGĐ

Toàn thể CBCC

BQL TTHCCT

TTHN

 

08h30

Làm việc với các đơn vị có liên quan thống nhất tổ chức chương trình Countdown

BGĐ

P.QLVH&DSVH;
Theo TM

P.QLVH&DSVH

Phòng họp
( tầng 4)

 

08h00

Thanh gia huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ Cụm 1 năm 2020 (07 ngày)

 

Đ/c Tấn, Trường, Duy,
Thắng, H. Trang

 

BCH QS
TP.Bà Rịa

 

14h00

Làm việc về dự án tượng sáp Côn Đảo

GĐ Trung

P.KH-TC;

Các đơn vị có liên quan

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Khảo sát địa điểm tổ chức giải đua xe đạp tỉnh mở rộng năm 2020

PGĐ Dũng

P.QLTDTT,

TT HL&TĐ TDTT

 

Theo kế hoạch

 

Thứ Ba

27/10/2020

08h30

Làm việc với Trung tâm HL&TĐ TDTT về Đề án Thể thao thành tích cao

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.QLTDTT;

TTHL&TĐ TDTT

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

08h30

Dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển KTXH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 - 2020)

 

P.QLVH&DSVH

 

Hội trường C2
TT.HN

 

10h30

Báo cáo kết quả thanh tra tại Thư viện tỉnh

BGĐ

Thanh viên đoàn Thanh tra,
Tổ giám sát

Thanh tra Sở

Phòng họp
(tầng 4)

 

08h00

Họp làm việc với Sở Tài chính về kinh phí mua sắm trang thiết bị của Đoàn  ca múa nhạc tỉnh

 

P.KH-TC, Đoàn CMN tỉnh

P.KH-TC

Đoàn CMN

 

14h00

Họp về nội dung kế hoạch tổ chức Giải chạy bộ kết hợp leo núi TP.Vũng Tàu lần thứ nhất

PGĐ Dũng

P.QLTDTT,

Các đơn vị có liên quan

 

TP.Vũng Tàu

 

Thứ Tư

28/10/2020

08h30

Nghe các đơn vị báo cáo kịch bản tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

BGĐ

P.QLVH&DSVH, Đoàn CMN; TT.VH-NT

P.QLVH&DSVH

Phòng họp
( tầng 4)

 

14h00

Làm việc với Đoàn Ca múa nhạc về Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn

GĐ Trung

P.QLVH&DSVH; P.KH-TC;
VP Sở; TT.VH-NT;
Đoàn Ca múa nhạc

Đoàn Ca múa nhạc

Phòng họp
( tầng 4)

 

14h00

Họp về công tác an ninh trật tự, y tế trong tổ chức giải đua xe đạp tỉnh mở rộng năm 2020

PGĐ Dũng

P.QLTDTT, TT HL&TĐ TDTT;
Công an tỉnh, Sở Y tế

 

Hội trường
(tầng 3)

 

Thứ Năm

29/10/2020

08h30

Dự kỳ họp thứ Mười Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VI, NK 2016-2021

GĐ Trung

 

 

HT B -TTHN

 

08h00

Dự Hội nghị phổ biến luật bảo vệ bí mật Nhà nước

 

Đ/c Thanh

 

Công an tỉnh

 

08h30

Làm việc với các CLB TDTT tại Nhà thi đấu TP.Bà Rịa

 

Thanh tra

 

Nhà thi Đấu
TP. Bà Rịa

 

08h30

Làm việc với đoàn khảo sát thu thập thông tin, tài liệu lập Kế hoạc hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT

PGĐ Dũng

P.KH-TC, Sở KH&ĐT,
thành viên đoàn khảo sát

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Họp Giao ban xây dựng cơ bản

GĐ Trung

P.KH-TC;
Các đơn vị có liên quan

P.KH-TC

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Khảo sát các Trung tâm VH-TTHTCĐ thị xã Phú Mỹ

 

P.QVH&DSVH; TTVHNT
  Theo TM

P.QLVH&DSVH

TX.Phú Mỹ

VP. bố trí xe

14h00

Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Sở GD&ĐT

PGĐ Dũng

P.QLTDTT;

TT.HL&TĐ TDTT

 

Hội trường
(tầng 3)

 

17h30

Dự buổi "Giao lưu văn hóa Việt – Nga" Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN-Liên bang Nga và 103 năm CM tháng 10 Nga

 

Theo TM

 

TP Vũng Tàu

 

Thứ Sáu

30/10/2020

08h30

Làm việc với Bảo tàng tỉnh về tình hình thực hiện các công việc trong năm 2020

GĐ Trung

P.QLVH&DSVH; P.KH-TC;
VP Sở, Bảo tàng tỉnh

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

09h00

Họp về kế hoạch tổ chức Hội thi thả diều Việt Nam năm 2020

PGĐ Dũng

P.QLTDTT, theo TM

 

Hội trường
(tầng 3)

 

08h00

Dự Hội nghị triển khai Luật Xuất nhập cảnh

 

Thanh tra

 

TT.HN
(HT A)

 

08h30

Chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020

 

BCH Công đoàn

 

TT.HN
(HT D2)

 

Chủ Nhật

01/11/2020

08h00

Dự khai mạc Hội thao Cựu Giáo chức tỉnh

PGĐ Dũng

P.QL.TDTT

 

Nhà thi đấu tỉnh

 

11h30

Dự Bế mạc Hội thao Cựu Giáo chức tỉnh

PGĐ Dũng

P.QL.TDTT

 

Nhà thi đấu tỉnh

 

18h00

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

 

Thanh tra, P.QLVH&DSVH

 

Theo kế hoạch

VP bố trí xe

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                                                                           Phạm Vũ Anh Thy

 


Hiển thị 1 - 10 of 144 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15