Phổ biến pháp luật

Hoạt động của Sở VHTT | 25-09-2022
Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-SVHTT ngày 08/12/2021 của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao v/v: Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022. Thanh tra Sở phối hợp Phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ thể thao bơi, lội tại các cơ sở trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
Phổ biến pháp luật | 04-04-2022
Ngày 18/3/2022, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai theo Đề án 06 và tiến độ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu.
Phổ biến pháp luật | 14-01-2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa xây dựng Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Văn hóa - Di sản | 12-01-2022
Sáng ngày 12/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa bằng hình thức trực tuyến ở điểm cầu Bộ VHTTDL tại Hà Nội và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Hội thảo có ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ Trưởng Bộ VHTTDL; ông Hoàng Đạo Cương – Thứ Trưởng Bộ VHTTDL; bà Lê Thị Thu Hiền – Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của Bộ VHTTDL; các chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa và đại biểu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành trên cả nước
Văn hóa - Di sản | 15-11-2021
Sáng 13/11, Thư viện tỉnh tổ chức Hội thi sách trực tuyến kết nối với 300 HS của 2 Trường TH Long Liên và THCS Huỳnh Tịnh Của (huyện Long Điền).
Hoạt động của Sở VHTT | 09-11-2021
Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-SVHTT ngày 01/02/2021 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa và thể thao năm 2021 và đạt được một số kết quả tiêu biểu
Hoạt động của Sở VHTT | 09-11-2021
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai thực hiện Đề án và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hoạt động của Sở VHTT | 08-11-2021
Để đảm bảo nguyên tắc Nhà nước của dân, do dân, vì dân cùng với việc tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền công dân và lợi ích hợp pháp khi có dấu hiệu bị xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp. Việc Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp hạn chế được cơ bản những bức xúc đồng thời lắng nghe được nguyện vọng, khó khăn của người dân, góp phần ổn định được tình hình an ninh chính trị, củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Hoạt động của Sở VHTT | 08-11-2021
Nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh trong tình hình mới. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP về việc Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (01/10/2021). Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là đơn và việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (gọi chung là đơn).
Hoạt động của Sở VHTT | 04-11-2021
Thực hiện Kế hoạch số 42-KH-ĐUK ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 02-HD/BTDT ngày 25/10/2021 của Ban Tuyên giáo – Dân vận - Tổng hợp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao triển khai việc xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành
Phổ biến pháp luật | 03-11-2021
Thực hiện công văn số 3160/BVHTTDL-PC ngày 31/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã triển khai được một số hoạt động tiêu biểu.
Phổ biến pháp luật | 03-11-2021
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.
Phổ biến pháp luật | 01-11-2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/ QH14 (Luật năm 2020) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022
Phổ biến pháp luật | 01-11-2021
Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Văn bản số 3160/BVHTTDL-PC ngày 31/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc hường ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Phổ biến pháp luật | 01-11-2021
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân
Hiển thị 1 - 15 of 76 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 6

Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24206410
Số người đang truy cập: 8

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân