Chuyển đổi số

Số hóa và quản lý trên các nền tảng số 100% di tích cấp tỉnh
Theo Kế hoạch số 233/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tỉnh phấn đấu xây dựng phần mềm quản lý di sản phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; số hóa và quản lý trên các nền tảng số 100% di tích cấp tỉnh, di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê, có giá trị đặc sắc hoặc có nguy cơ bị mai một; các di sản tư liệu; hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại các bảo tàng do tỉnh quản lý.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nền tảng kỹ thuật số và các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa: sử dụng công nghệ 2D, 3D, định vị toàn cầu... để số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa. 

Bên cạnh đó, quản lý, vận hành và khai thác kho cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện theo quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho 100% người làm công tác trong lĩnh vực di sản văn hóa.

HOÀNG BÁCH
(baobariavungtau.com.vn)

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38256017
Số người đang truy cập: 8