Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn Cơ sở Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028
“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” là khẩu hiệu hành động của Đại hội Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) Lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức sáng nay, ngày 10/03/2023, tại Hội trường Thư viện tỉnh BR-VT. Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT; ông Trần Thế Vinh - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa tỉnh BR-VT; ông Huỳnh Tới - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Thư viện, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT cùng toàn thể đoàn viên CĐCS Thư viện tỉnh BR-VT.

Đại hội đã nghe các Báo cáo Tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 kéo dài đến năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có nội dung về công tác Kiểm tra của Công đoàn Cơ sở; Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 kéo dài đến năm 2023. Đồng thời, Đại hội cũng đã lắng nghe những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của công đoàn viên về các vấn đề như hỗ trợ công đoàn viên vay vốn của Quỹ Trợ vốn, Quỹ Phụ nữ, các chế độ chính sách, hoạt động giao lưu, tập huấn - tham dự các lớp kỹ năng mềm...

Đồng chí Huỳnh Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thư viện tỉnh BR-VT,
báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn Khóa XI,
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 kéo dài đến năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tham dự Đại hội Công đoàn Cơ sở Thư viện tỉnh BR-VT Lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những văn kiện được trình bày trong Đại hội. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn phải luôn nắm bắt tư tưởng, lắng nghe nguyện vọng của Công đoàn viên, mặt khác, Công đoàn viên phải đồng lòng, đoàn kết cùng với Ban Chấp hành Công đoàn trong tất cả các hoạt động, phong trào; có như vậy thì hoạt động Công đoàn Thư viện sẽ luôn được giữ vững, tiếp tục dành được nhiều kết quả tốt, vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đồng tình với những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Việt Dũng, ông Huỳnh Tới - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Thư viện, Phó Giám đốc tỉnh BR-VT ghi nhận sự phát triển không ngừng của Công đoàn Cơ sở Thư viện. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ sở Thư viện đã tiếp tục phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, công đoàn viên nói riêng và hoạt động Công đoàn đơn vị nói chung đã đạt được nhiều kết quả tích cực như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú trọng; các hoạt động an sinh, xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được quan tâm; nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới…

Đại hội Công đoàn Cơ sở Thư viện BR-VT Lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như sau:

- 100% đoàn viên, viên chức và người lao động được tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn;

-  Hàng năm 100% đoàn viên, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến và 20% đạt Chiến sĩ Thi đua cơ sở;

- Thực hiện phong trào thi đua "Xanh, sạch, đẹp", xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa;

- 100% đoàn viên nữ đăng ký thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

Cũng trong chương trình, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Khóa XII, Nhiệm kỳ 2023 - 2028. BCH Khóa XII gồm có 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Sơn – Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thông tin được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ cở. Những đồng chí trong BCH có độ tuổi dưới 40. Họ là những cán bộ năng động, sáng tạo và tâm huyết với nghề cũng như các hoạt động đoàn thể. Với sự nhiệt huyết, đoàn kết, chúng ta có quyền tin rằng, sẽ thêm một nhiệm kỳ rực rỡ và thành công nữa của Công đoàn Cơ sở Thư viện tỉnh BR-VT.

Kim Yến
Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38256809
Số người đang truy cập: 8