Đảng - Đoàn thể

Nhà hát tỉnh - Kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hoá và Thể thao, Nghị quyết Đại hội chi bộ Nhà hát tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2025 về công tác phát triển Đảng viên; xác định Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Sáng ngày 27/9/2023, Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở, Chi bộ Nhà hát tỉnh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên" cho quần chúng ưu tú Tòng Thị Lan vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đảng viên mới Tòng Thị Lan, phân công Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành người Đảng viên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Bí thư chi bộ trao Quyết định cho Đảng viên mới Tòng Thị Lan.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tòng Thị Lan đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng viên mới Tòng Thị Lan đọc lời tuyên thệ 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Bí thư Chi bộ cũng bày tỏ mong muốn Đảng viên mới Tòng Thị Lan tiếp tục tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là tấm gương sáng, tiên phong gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người diễn viên, ca sĩ, giữ vững bản lĩnh chính trị để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá.

Cũng trong ngày 27/9/2023, Chi bộ Nhà hát đã tổ chức công bố và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phan Hoàng là đảng viên dự bị.

Đảng viên dự bị Phan Hoàng được kết nạp vào Đảng năm 2022; trải qua thời gian một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ, đồng chí luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư tưởng lập trường vững vàng; có sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xứng đáng được đứng vào hàng ngũ chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Bí thư Chi bộ, Trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Phan Hoàng và Đồng đồng chí Nguyễn Văn Đại – Phó bí thư Chi bộ trao hoa chúc mừng đồng chí đảng viên chính thức.

 Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Hà


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 37936566
Số người đang truy cập: 737