Đảng - Đoàn thể

Trao Quyết định bổ nhiệm đối với công chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Chiều ngày 10/4, Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định bổ nhiêm đối cho công chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Nguyên Thanh, Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với Bà Hoàng Thị Trang Phượng, chuyên viên Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Xây dựng Nếp số Văn hóa và Gia đình, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Trang Phượng - Chuyên viên Phòng XDNSVH&GĐ giữ chức vụ Phó Trường phòng XDNSVH&GĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao mong muốn với cương vị mới,  đồng chí Hoàng Thị Trang Phượng cùng tập thể Lãnh đạo phòng cần đổi mới, năng động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, quản lý điều hành hoạt động của phòng, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và lĩnh vực gia đình trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT phát biểu tại buổi lễ

Tập thể Ban Giám đốc Sở VHTT trao tặng hoa chúc mừng cho bà Hoàng Thị Trang Phượng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Thị Trang Phượng cảm ơn và bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý, xin hứa cùng tập thể phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình sẽ nỗ lực cống để hoàn thành  nhiệm vụ được giao.

Thục Quyên


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254616
Số người đang truy cập: 60