Đào tạo - Bồi dưỡng

Văn hóa - Di sản | 19-04-2023
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SVHTT ngày 12/01/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý di sản văn hóa” tỉnh BR-VT năm 2023. Ngày 18/4/202, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai giảng lớp tập huấn phút tại Trung tâm Hội nghị Hành chính - Chính trị tỉnh.
Nếp sống - Gia đình | 15-04-2023
Nằm trong kế hoạch Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, Hội nghị tập huấn được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh, được bố trí ngày 13/4/2020 gồm các đơn vị huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ; ngày 14/4/2023 gồm các đơn vị thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ. Tham dự có 1000 học viên là công chức văn hóa xã hội cấp xã, đại diện thôn, ấp, khu phố.
Thể thao cộng đồng | 11-04-2023
Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn bơi an toàn và phòng chống đuối nước trẻ em cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Thể thao cộng đồng | 13-03-2023
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em và Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14/12/2021của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn hóa | 24-11-2022
Ngày 21/11/2022, tại Hội trường Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ngành Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử” thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR – VT năm 2022
Văn hóa - Di sản | 11-10-2022
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SVHTT ngày 10/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh năm 2022
Thư viện | 20-09-2022
Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách: Từ truyền thống đến hiện đại” của ngành Thư viện tỉnh BR-VT - Năm 2022, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thư viện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách từ truyền thống đến hiện đại cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh
Đào tạo - Bồi dưỡng | 11-08-2022
Thực hiện Kế hoạch Số 42/KH.GDQP&AN ngày 15/04/2022 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) về tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninhcho cán bộ đối tượng 3 theo Thông tư Số 172/2020/TT-BQP, đối tượng 3 theo Thông tư Số 24/2014/TT-BQP và cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 theo Hướng dẫn Số 175/HD.HĐ.GDQP&AN năm 2022, từ ngày 26/07/2022 đến ngày 10/08/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh BR-VT đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2022 (Lớp thứ ba theo Kế hoạch) tại Trung đoàn Minh Đạm.
Thể dục thể thao | 18-07-2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/2022/ĐT-HTKD ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng và đào tạo trọng tài Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần I năm 2022
Đào tạo - Bồi dưỡng | 14-07-2022
Hiển thị 1 - 15 of 59 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254433
Số người đang truy cập: 25