Văn hóa - Di sản

Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ “công tác thuyết và kiểm kê di tích” năm 2018
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, chất lượng cho các lực lượng đội ngũ làm công tác thuyết minh tại các di tích trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập, tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Sáng ngày 17/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ "Công tác thuyết minh di tích" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018..

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên là các thuyết minh viên của Ban Quản lý di tích huyện Đất Đỏ; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác DSVH thuộc phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị, thành phố; Công chức VHXH 82 xã, phường, thị trấn và chủ sở hữu các di tích trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Đức Dũng – PGĐ Sở VHTT, Trưởng Ban tổ chức lớp học phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, ông Huỳnh Đức Dũng – PGĐ Sở VHTT, Trưởng Ban tổ chức lớp học đánh giá thực trạng quản lý di tích và nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ quản lý và thuyết minh viên tại các di tích còn thiếu và yếu, một số đã được đào tạo đúng chuyên ngành, chuyên sâu nhưng vẫn còn một số cán bộ, viên chức được luân chuyển từ các ngành, nghề khác… Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỷ năng thuyết minh di tích là rất cần thiết.  Để khóa học đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị giảng viên và các học viên tham dự lớp học thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của lớp tập huấn, phát huy tinh thần trao đổi, học hỏi và chia sẻ tích cực những kinh nghiệm,  đồng thời chủ động áp dụng các kiến thức được tiếp thu trong trong khóa học vào công tác chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp học được diễn ra trong thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 24/7/2018 với các chuyên đề: Di tích lịch sử - Văn hóa và công tác QLNN về Di tích lịch sử - Văn hóa tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Kỹ năng ứng xử, hướng dẫn, thuyết minh tại các Di tích qua phần giảng dạy của các giảng viên trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; Bên cạnh đó học viên còn được lựa chọn tham quan một trong các di tích ở địa phương mình quản lý để thảo luận, thực hành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác thuyết minh viên.

Tin, ảnh: NGÔ LOAN (Sở VHTT)

 

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 20867516
Số người đang truy cập: 52