Nếp sống văn hóa

Tập huấn nghiệp vụ Xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở năm 2018
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tham dự và phát biểu khai mạc có ông Vũ Việt Dũng, Phó cục trưởng,Cục Văn hóa cơ sở và 60 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao 38 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2018,Chính phủ đã ban hành nhiều Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa như Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội; Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về quy định Ngày thành lập, Ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Nghị Định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 về quy định xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa","Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Quyết định 22/2018/QĐ-CP ngày 8/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhất là văn hóa cơ sở.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam báo cáo tại lớp tập huấn

Tại hội nghị các học viên đã được trang bị những kiến thức nghiệp vụ về các văn bản quy phạm pháp luật trên, các vấn đề cơ sở lý luận, thực tiễn và các giải pháp về công tác quản lý lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình do các giảng viên là lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các PGS, TS Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam trình bày.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang nổ lực phấn đấu thực hiện các nội dung,  nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trong đó quan tâm đến củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú và đa dạng; đưa Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, thiết thực,hiệu quả; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ hội. Với những kiến thức được trang bị trong đợt tập huấn đợt này sẽ được các cán bộ triển khai thực hiện tại địa phương góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng.

Ông Vũ Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ngày 26/10/2018, lớp tập huấn bế mạc, Cục văn hóa cơ sở đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành đợt tập huấn.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 20867729
Số người đang truy cập: 51