Văn hóa

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lớp Bồi dưỡng "Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng", chủ đề: Kỹ năng phục vụ cho Thanh - Thiếu niên
Văn hóa đọc là một bộ phận của văn hóa, là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí và tiềm năng phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Văn hóa đọc luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tri thức nói riêng và phát triển xã hội nói chung.

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ để lực lượng tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc có hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Văn hóa đọc ngày càng tốt hơn trong cộng đồng.

Sáng ngày 26/06/2023, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã khai mạc Lớp Bồi dưỡng "Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng", chủ đề "Kỹ năng phục vụ cho Thanh – Thiếu niên" dành cho những người làm công tác Thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Ông Huỳnh Tới - Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc

Tham dự khai mạc có sự hiện diện của ông Huỳnh Tới - Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh BR-VT, ông Lương Thanh Tuyến - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT, Tiến sĩ Cao Thanh Phước, Tiến sĩ Huỳnh Mẫn Đạt Khoa Thư viện - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo - lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng với sự tham gia của toàn thể học viên – những người làm công tác Thư viện của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, phụ trách Thư viện cấp tỉnh, Thư viện cấp huyện và Thư viện cấp xã, Thư viện chuyên ngành, Thư viện trường học, Phòng đọc cơ quan, đơn vị… Báo BR-VT và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT đến tham dự và đưa tin.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Lớp Bồi dưỡng "Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng"

Trong những năm qua, công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch hoạt động hàng năm. Để hoạt động xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, với sự quan tâm và giúp đỡ đặc biệt của Tiến sĩ Cao Thanh Phước, Tiến sĩ Huỳnh Mẫn Đạt - Khoa Thư viện và Thông tin Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Thạc sỹ Nguyễn Thị Như Trang – Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh sẽ trình bày cho học viên những bài giảng chất lượng trong các chuyên đề liên quan tới kỹ năng phục vụ người đọc Thanh Thiếu niên:

+ Quy định của pháp luật và định hướng của nhà nước về tổ chức phục vụ Trẻ em của Thư viện;

+ Khái quát về phương pháp tổ chức các hoạt động đọc sách dành cho Thanh Thiếu niên;

+ Phương pháp trưng bày giới thiệu sách và các hoạt động tương tác với sách cho Thanh Thiếu niên;

+ Không gian đọc sách cho Thanh Thiếu niên và tổ chức các cuộc thi về sách cho Thanh Thiếu niên;

 + Chương trình tham quan, thực hành 01 ngày tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Số 331, Quốc Lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/06/2023 (05 ngày).

Chúng tôi hy vọng rằng, qua lớp tập huấn này, học viên được cập nhật thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức các hoạt động về sách và Thư viện để tạo động lực xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh BR-VT ngày càng khởi sắc.

Nguyễn Loan
Thư viện tỉnh BR-VT

 

 

 

 

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc BRVT