Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
V/v góp ý Dự thảo Đề án, Tờ trình, Nghị quyết quy định thu phí tham quan khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo (lần 2)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/05/2020
Số lượt xem: 330
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung dự thảo xem chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
V/v góp ý Dự thảo Đề án, Tờ trình, Nghị quyết quy định thu phí tham quan khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo (lần 2)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha