Hoạt động của Sở VHTT

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm miền Đông Nam bộ Tổng kết công tác thi đua năm 2023
Sáng 24-11, tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) , Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phong trào thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2024, dưới sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cụm thi đua Miền Đông Nam bộ

Ông Huỳnh Đức Dũng - PGĐ Sở VHTT tỉnh BR-VT Phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Trao cờ luân lưu và phân công nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2024
cho đơn vị Sở VHTT&DL tỉnh Bình Phước 

Song song đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, tạo khí thế chính trị sôi nổi, cổ vũ tinh thần và các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương.

Tuấn Kiệt

 

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254762
Số người đang truy cập: 60