Hoạt động của Sở VHTT

Sở Văn hóa-Thể thao: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Sở VH-TT.

Năm 2022, theo kết quả chỉ số và xếp hạng CCHC 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở VH-TT đứng thứ 18/21 sở, ban, ngành.

Năm 2023, sở đã thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC, tiến hành kiểm tra 3/6 đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, sở đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để khắc phục sau kiểm tra. Sở đã triển khai và giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến từ xa đối với 103 thủ tục.

Tính đến ngày 31/10/2023, sở đã tiếp nhận và xử lý 310 hồ sơ TTHC, trong đó có 278 hồ sơ trả trước hạn, 2 hồ sơ trả đúng hạn, 2 hồ sơ trong hạn và 10 hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận lãnh đạo Sở VH-TT quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC. Hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

HOÀNG BÁCH


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254560
Số người đang truy cập: 36