Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

06/11/2023

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể công chức

 

TTHC

 

08h00

Dự Khai giảng và nhập học lớp bồi dưỡng Quản lý du lịch bền vững và chiến lược phát triển điểm du lịch

GĐ Trung

P.QLVH&DSVH

 

Hội trường C1,
TT HN tỉnh

05 ngày

08h30

Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2023

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

 

11h00

Dự họp tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2024.

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

 

Thứ Ba

07/11/2023

08h30

Tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến và trực tiếp liến quan đến các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dung

 

Thanh tra Sở

 

TTHN (HT B)

 

14h00

 Làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình KTXH 10 tháng năm 2023

PGĐ Lợi

 

 

H. Đất Đỏ

 

14h00

Họp rà soát công tác tổ chức Giải Judo tỉnh mở rộng và Giải Judo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật

PGĐ Dũng

Thành viên BTC

Theo TM

TT.HL&TĐTDTT

Phòng họp
(tầng 4)

 

16h00

Họp BCĐ Phát triển du lịch đánh giá công tác 10 tháng đầu năm 2023

PGĐ Dũng

 

 

UBT (302)

 

Thứ Tư

08/11/2023

08h00

Chấm điểm Công đoàn cơ sở năm 2023

 

BCH Công đoàn

 

TTHN (HT D1)

 

14h00

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thông báo sơ bộ kết quả thanh tra đối với UBND tỉnh

PGĐ Lợi

 

 

UBT (301)

 

Thứ Năm

09/11/2023

07h30

Dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2023 với Sư đoàn 302

GĐ Trung

 

 

Theo kế hoạch

 

08h30

Tổng duyệt Chương trình Hội thi thuyết minh viên giỏi

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

 

H. Đất Đỏ

 

09h00

Làm việc với Công ty TNHH Dáng Việt về hoạt động kinh doanh TDTT

 

Thanh tra Sở

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Dự họp BCĐ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh BR-VT lần thứ XII- 2024

PGĐ Dũng

 

P.QLTDTT

UBT (301)

 

14h30

Họp về giải pháp, phương án bảo tồn, tôn tạo những di tích đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

 

P.KH-TC;

Theo thư mời

P.QLVH&DSVH

Bảo tàng tỉnh

 

Thứ Sáu

10/11/2023

06h45

Hội thi thuyết minh viên giỏi Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2023

GĐ Trung;
PGĐ Dũng

P. QLVH&DSVH,
Bảo tàng tỉnh, Trung tâm
Bảo tồn DTQG Côn Đảo,
các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tham gia hội thi

 

H. Đất Đỏ

 

08h30

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

 

Đoàn Kiểm tra

 

TT.HL&TĐ TDTT

 

08h30

Thông báo kết thúc Thanh tra hành chính tại Nhà hát tỉnh

 

Đoàn Thanh tra

 

Nhà hát tỉnh

 

14h00

Dự họp giao ban Khối Văn hóa xã hội

 

 

 

UBT (301)

 

Thứ Bảy

11/11/2023

18h30

Dự Khai mạc Giải Judo tỉnh mở rộng và Giải Judo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật

PGĐ Dũng

Thành viên BTC
Theo TM

TT.HL&TĐTDTT

TT.HL&TĐ TDTT

 

Ghi chú:  - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

              - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

Phạm Vũ Anh Thy