Nếp sống - Gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về công tác gia đình khu vực phía Nam
Sáng ngày 18/10/2023 tại Khách sạn P&T Hotel, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2023. Tham dự có TS Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng vụ Gia đình cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng và chuyên viên thực hiện công tác gia đình các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao của 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Báo cáo viên TS Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng vụ Gia đình trình bày tại HN tập huấn

Hội nghị tập huấn lần này, đã được Vụ Gia đình và cơ quan Trung ương trao đổi trực tiếp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác gia đình tập trung chủ yếu vào định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình đến năm 2025, tầm nhìn 2030; những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, … từ đó các địa phương có thể vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý nhà nước góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác gia đình trong thời gian tới

Nguyễn Nhàn


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38390396
Số người đang truy cập: 45