Nếp sống - Gia đình

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia đình và Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình năm 2020 tại huyện Châu Đức từ ngày 08-09 tháng 10 năm 2020.

Tham dự Hội nghị có gần 600 cán bộ làm công tác tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cấp xã và các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện Châu Đức.

Các học viên trao đổi với với báo cáo viên tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu hướng dẫn kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn nhận diện các vụ bạo lực gia đình, cách thống kê các vụ bạo lực gia đình; cách ghi chép và cập nhật thông tin vào Sổ ghi chép; cách báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (Theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); kỹ năng xây dựng và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình Phát triển bền vững và hoạt động của Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Do báo cáo viên của Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh trình bày tại lớp tập huấn.

Lưu Hạnh 

 


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 18818838
Số người đang truy cập: 121