Nếp sống - Gia đình

Hội nghị tập huấn về công tác Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023
Nằm trong kế hoạch Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, Hội nghị tập huấn được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh, được bố trí ngày 13/4/2020 gồm các đơn vị huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ; ngày 14/4/2023 gồm các đơn vị thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ. Tham dự có 1000 học viên là công chức văn hóa xã hội cấp xã, đại diện thôn, ấp, khu phố.

Toàn cảnh buổi tập huấn tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Hiện nay, khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thì Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã quan tâm thực hiện với mục tiêu chú trọng về chất lượng phong trào, đặc biệt là chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa. Vì vậy, nội dung Hội nghị triển khai tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào từ cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả trong thực hiện quy ước góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; triển khai thực hiện đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022. 

Qua đợt tập huấn lần này, các cán bộ cấp xã, trưởng thôn, ấp, khu phố cũng được trao đổi cách thức triển khai ở cơ sở, những khó khăn, hạn chế, đề xuất một số giải pháp. Một số các thắc mắc của học viên đã được báo cáo viên giải đáp, đề ra các hướng khắc phục để thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong thời gian tới.

                                                                      Lưu Hạnh 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38257206
Số người đang truy cập: 50