Nếp sống - Gia đình

Tập trung nguồn lực cho hai huyện Đất Đỏ, Long Điền hoàn thành nông thôn mới
Đó là chỉ đạo của Ông Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức vào sáng ngày 21/2/2019 tại UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 27 xã đạt 19/19 tiêu chí (đạt 60%) trong đó 20 xã được công nhận đạt chuần Nông thôn mới và 7 xã đạt 19/19 tiêu chí. Theo kế hoạch năm 2019, đạt thêm 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Phước Tỉnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc và xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ). Đơn vị huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, và thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Toàn cảnh cuộc họp

Để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019, Ông Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đề nghị các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú ý tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 54 triệu đồng/người/năm. Huyện Đất Đỏ, Long Điền triển khai thực hiện các nguồn vốn hiệu quả để hoàn thiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới.

 

Lưu Hạnh (Sở VHTT)

 

 


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 18567869
Số người đang truy cập: 34