Cá nhân - Đơn vị VH tiêu biểu

Xã Phước Long Thọ phát động xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới
Xác định xã Văn hóa nông thôn mới sẽ góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, ổn định về chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,sáng ngày 28/3/2018 UBND xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn đến năm 2020

Tiết mục trình diễn Văn nghệ trong buổi lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn

Ông Võ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ công bố Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã Phước Long Thọ đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Đề án đề ra lộ trình thực hiện qua các năm đến năm 2020 với 5 nội dung cơ bản và 21 tiêu chí cụ thể của việc xây dựng xã văn hóa nông thôn về phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Các đơn vị Ký giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung và tiêu chí văn hóa nông thôn.

Ký giao ước thi đua thực hiện giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên và Trưởng 03 ấp. Ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh: việc xây dựng xã Phước Long Thọ đạt chuẩn văn hóa nông thôn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể nhân dân, tham gia của toàn hệ thống chính trị xã và bằng nổ lực mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi ấp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung và tiêu chí văn hóa nông thôn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ 

Xã Phước Long Thọ là một trong những địa phương nằm trong lộ trình xây dựng xã văn hóa nông thôn trong Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2020 được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

                                                                               Lưu Hạnh  

 

 


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 18504317
Số người đang truy cập: 30