Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 
 
Địa chỉ: Số 01 Phạm văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3852299
Fax: 0254. 3510628
Email: sovhtt@baria-vungtau.gov.vn