Thông báo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Festival mỹ thuật trẻ năm 2022.

Festival Mỹ thuật trẻ Lần thứ 6 được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện, dự kiến khai mạc vào tháng 8/2022. Festival Mỹ thuật trẻ từ năm 2022 sẽ định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần, với mục đích tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sỹ trẻ Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Để hưởng ứng tham gia Festival Mỹ thuật trẻ 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã sao gửi Thông báo số 1 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố, nhằm phổ biến đến các nghệ sỹ (họa sỹ, nhà điêu khắc…) từ 18 đến 35 tuổi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài biết và tham gia.

 (Đính kèm: Thông báo số 1 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38229936
Số người đang truy cập: 54