Thông báo

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, DTLS, DLTC

Thực hiện Công văn số 815/UBND-VP ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

Căn cứ Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh có ý kiến như sau:

1. Dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương;

2. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương;

4. Yêu cầu Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung trên và thường xuyên thông tin, báo cáo phản ánh tình hình để Sở Văn hóa và Thể thao kịp thời theo dõi, chỉ đạo./.

Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21124101
Số người đang truy cập: 14