Văn hóa - Di sản

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích (khu vực phía nam)
Căn cứ nhu cầu thực tế cấp thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như triển khai Kế hoạch công tác năm 2020, Cục Di sản văn hóa – thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích cho các đơn vị khu vực phía Nam trong thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2020 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ths-KTS Trần Đình Thành - Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa
truyền đạt kiến thức bảo quản di tích và công tác quản lý, bảo vệ hiện vật tại di tích.

          Tham dự 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di tích có gần 200 học viên là các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại các Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao, Ban/Trung tâm quản lý di sản Thế giới, Bảo tàng/Ban quản lý/Trung tâm bảo tồn di tích; viên chức phụ trách kho bảo quản tại các Bảo tàng tại 33 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Học viên tham quan thực hành công tác quản lý, bảo vệ hiện vật
tại di tích địa đạo Củ Chi

 Tại lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên đã được nghe các chuyên gia nước ngoài – Ths. Christiane Campioni, chuyên gia khảo cổ - Ts. Nguyễn Văn Đoàn, Ths. Nguyễn Thị Hương Thơm – Văn phòng UNESSCO tại Việt Nam và 02 chuyên gia Ths.Phạm Định Phong – Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa, Ths-KTS Trần Đình Thành - Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa truyền đạt những kiến thức chuyên sâu qua lý thuyết và thực hành về bảo quản phòng ngừa, tổ chức kho bảo quản và lập kế hoạch bảo quản phòng ngừa, 10 yếu tố tác động đến hiệt vật và các biện pháp phòng chống, các yêu tố và thông số môi trường và kỹ thuật kiểm soát môi trường kho bảo quản hiện vật, những lưu ý về bảo quản phòng ngừa tại các bảo tàng ở Việt Nam, xác định hiện vật có nguy cơ hư hại, yêu cầu về trang thiết bị trong kho bảo quản; kỹ năng bảo quản di tích và quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại di tích; bảo tồn di chỉ khảo cổ; đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích; tham quan thực hành tại di tích địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Lịch sử Tp.Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh …

Ths.Phạm Định Phong – Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa
phát biểu Bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Bảo tồn di tích.

 Phát biểu Bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, Ths.Phạm Định Phong – Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa một lần nữa khẳng định, đây chính là diễn đàn để trao đổi, tăng cường gắn kết các đồng nghiệp tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam với nhau, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác và ông cũng đề nghị tất cả các học viên cần tiếp tục phát huy năng lực, gắn kết lý thuyết và thực tiễn để phục vụ cho công tác di sản văn hóa, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, các hiện vật, di vật, bảo vật tại địa phương./.

Tin, ảnh Ngô Loan

 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21123892
Số người đang truy cập: 9