Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 17/08/2021
2 04/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2019/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 17/08/2021
3 78/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT giai đoạn 2021 - 2026 17/08/2021
4 12/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Nhà Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2020
5 90/2020/NĐ-CP V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
6 03/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/08/2020
7 NQ118/2019/NQ-HĐND Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/12/2019
8 30/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh BR-VT 18/07/2019
9 30/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/07/2019
10 46/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chánh trong lĩnh vực thể dục thể thao 27/05/2019
11 101/2017/NĐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
12 17/NQ-HĐND Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý dử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/07/2017
13 81/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” 04/12/2012
Hiển thị 13 kết quả
của 1