Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 236 /QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
2 237/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
3 773/QĐ-BHVTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội truyền thống LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/04/2022
4 04/2022/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh 18/02/2022
5 3279/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bảnquy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15/12/2021
6 3196/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 13/12/2021
7 1909/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 12/11/2021
8 3672/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành định hướng nội dung quy ước thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/11/2021
9 08/2021/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2020/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 31/05/2021
10 19/2021/QĐ-TTg Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 26/05/2021
11 127/QĐ-TTg Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2021
12 621/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vựcThư viện, lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 21/04/2020
13 622/QĐ-UBND QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực Thư viện, lĩnh vực TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnhBR-VT 24/03/2020
14 619/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT 24/03/2020
15 3100/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2019
16 3101/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2019
17 3102/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC mới ban hành lĩnh vực VHTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT tỉnh BR-VT 15/11/2019
18 21/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2019
19 1785/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15/07/2019
20 1107/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực triển lãm, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/05/2019
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.
của 3