Văn Bản

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 236 /QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
2 237/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 14/02/2023
3 773/QĐ-BHVTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội truyền thống LỄ GIỖ BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/04/2022
4 3279/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bảnquy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 15/12/2021
5 15/2021/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/12/2021
6 3196/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 13/12/2021
7 14/2021/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 06/12/2021
8 12 /2021/TT-BVHTTDL THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 25/11/2021
9 4579/QĐ-BHVTTDL Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II 27/12/2016
10 540/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016 25/02/2015
Hiển thị 10 kết quả
của 1